Helsingfors med om Finlandsbanan och Entimmeståget

Stadsfullmäktige beslutade den 25 mars att staden blir aktieägare i projektbolaget Turun Tunnin Juna Oy, som planerar en tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo, och i projektbolaget Suomi-Rata Oy, som planerar en tågförbindelse mellan Helsingfors och Tammerfors.

Staden tecknar aktier i projektbolagen eller kapitaliserar bolagen på annat sätt med sammanlagt högst 5,9 miljoner euro i bolaget för Åbobanan och 24 miljoner euro i bolaget för Tammerforsbanan. 

Enligt förslaget förutsätter kraven för hållbar utveckling, förebyggandet av klimatförändringen och ekonomiska orsaker en helhetsbetonad ändring av rörligheten och logistiken. Förändringsbehovet och behovet att förbättra de snabba tågförbindelserna ökar också med anledning av urbaniseringen, som har blivit snabbare på 2000-talet. Urbaniseringen har koncentrerats till lättillgängliga universitetsstäder såväl nationellt som internationellt sett.

Att trafikströmmarna styrs till spårtrafiken har betydande klimateffekter och dessutom en effekt som skapar ekonomisk tillväxt. Tågförbindelserna skapar gynnsamma lägen också för boende.

Alla beslut från stadsfullmäktiges sammanträde 25.3 kan läsas i beslutsmeddelandet (på finska).