Stadshuset flaggar med den belysta finska flaggan på taket fram till 31.12.2018.

Finlands flagga vajar på Helsingfors stadshus hela nästa år

Det självständiga Finlands hundraårsjubileum till ära flaggas det på stadshusets tak dygnet runt framöver. Flaggan hissas upp kvällen före självständighetsdagen, 5 december kl. 18. 

Flaggningen är borgmästarens beslut samt Helsingfors stads handling till ära för jubileumsåret Finland 100. Samtidigt firas Finlands flagga som fyller hundra år 2018.  

"Flaggningen är att marknadsföra Finland och Helsingfors. Då man kommer till vår huvudstad sjövägen ser man bara en flagga; Sveriges flagga som vajar på svenska ambassadens tak.  Från och med kvällen före självständighetsdagen välkomnas man även av den belysta finska flaggan på stadshusets tak", säger borgmästare Jan Vapaavuori.

Stadshuset ligger i ett av Helsingfors mest betydande områden. Södra hamnen och Salutorget har ett nationellt symbolvärde. Här finns Finlands viktigaste samhälleliga institutioner och Finlands flagga hör till den här omgivningen.  

Det är frågan om ett flaggningstest som Inrikesministeriet godkänt, där stadshuset flaggar med den belysta finska flaggan på taket fram till 31.12.2018.

Stadshusets flagga ska lysas upp eftersom man enligt Inrikesministeriets anvisning ska belysa flaggan då det är mörkt.