Fickbroschyren Helsingfors i siffror fick nytt innehåll och form 2018

Den lilla broschyren Helsingfors i siffror, populärt kallad Fickstatistiken om Helsingfors, har i år utkommit med lite förnyat innehåll och uppdaterad layout. Fickstatistiken innehåller grundläggande statistik om Helsingfors inom femton temaområden, såsom befolkning, boende, utbildning, sysselsättning, kultur, turism och besöksnäring, samt hälsa.

Fickstatistiken utges årligen på finska, svenska och engelska. Mindre ofta utkommer utgåvor på ryska, franska, tyska och kinesiska.

Plock ur fickstatistiken:

  • Inom Helsingfors färdades man enligt följande: 35 % till fots, 34 % med kollektivtrafiken, 21 % med personbil och 9 % med cykel. Nästan hälften av kollektivtrafikresorna gjordes med buss.
  • Med ca. 13 miljoner personresor via Helsingfors Hamns hamnar är Helsingfors världens största passagerarhamn mätt med antal personresor.
  • Vanligaste hemlandet för de utlänningar som besökte Helsingfors 2017 var Ryssland – sammanlagt 195 000 ryssar övernattade vid registrerade övernattningsställen. Följande i ordningen var Tyskland (172 000 övernattningar), Storbritannien (167 000), USA (163 000) och Sverige (162 000).
  • I Helsingfors finns det 25 badstränder, 14 vinterbadsställen, 13 ishallar, 16 simhallar eller utebad, 818 lokaler för inomhusmotion och 91 hundparker.
  • De mest besökta museerna år 2017 var Konstmuseet Ateneum (ca. 440 000 personbesök) och Helsingfors stadsmuseum (434 000). Helsingfors stadsbibliotek hade 6,5 miljoner personbesök, vilket innebär 10 biblioteksbesök per helsingforsare.
  • Livslängdsförväntan för barn födda i Helsingfors år 2017 är 78,4 år för pojkar – drygt tio år längre än den var tio år tidigare. För flickor är den 84,3 år.
  • Av bostadshushållen i Helsingfors är nästan 49 procent enpersonshushåll och 31 procent tvåpersoners. I ca. 11 procent bor det fler än fyra personer.
  • Befolkningens medelålder är 40,6 år i Helsingfors. I Finland är 42,7 år.
  • År 2017 hade Helsingfors stad sammanlagt 37 090 anställda. De vanligaste yrkesbeteckningarna var barnskötare, sjukskötare och närvårdare. Ca 40 procent av stadens anställda arbetar inom social- och hälsovården.
  • Luftkvaliteten i Helsingfors centrum var god eller tillfredsställande 95 procent av årets timmar. Dålig luftkvalitet uppmättes omkring var hundrade timme.

Förfrågningar:

statistik- och informationstjänstchef Ari Jaakola, ari.jaakola@hel.fi, +358 9 310 43608
informationstjänstsekreterare Solja Saarto, solja.saarto@hel.fi, +358 9 310 36378

Publikation:

Tilastotietoja Helsingistä 2018, pdf.
Helsingfors i siffror 2018, pdf.
Helsinki facts and figures 2018, pdf