Arbetstillfällen i Helsingfors som löper stor risk att ersatta senast år 2020

Över en femtedel av jobben i Helsingfors kan bli ersatta genom digitaliseringen

Teknologins utveckling formar arbetslivet. I synnerhet rutinmässiga arbetsuppgifter kan automatiseras med hjälp av exempelvis artificiell intelligens och robotik. Av arbetstillfällena (enligt finländsk terminologi ”arbetsplatserna”) alias jobben i Huvudstadsregionen kan 23 procent ha rationaliserats senast år 2030, bedömer forskarna Henrik Lönnqvist och Minna Salorinne i senaste numret av tidskriften Kvartti (2/2020).

Nya jobb uppstår samtidigt som gamla försvinner

I och med att näringsstrukturen varierar lite mellan städerna i Huvudstadsregionen är andelen jobb som löper stor risk att ersättas 26 procent i Vanda, 22 procent i Helsingfors och 20 procent i Esbo. Enligt artikeln skulle andelen i Finland som helhet vara 26 procent.

De jobb som i Huvudstadsregionen löper stor risk att ersättas är i synnerhet försäljningsjobb, som det är gott om i servicedominerade städer. Men skribenterna betonar att digitaliseringens inverkan på arbetsmarknaden inte nödvändigtvis innebär att antalet jobb minskar, i och med att det hela tiden uppstår andra jobb än de som försvinner.

Nytt om forskningsämnen av intresse för staden

Tidskriften Kvartti utges av Helsingfors stadskansli fyra gånger om året och presenterar ny stadsforskning med anknytning till Helsingfors. Dessutom utges artiklar på webben året om. Färskaste numret kommer igen med teman av centralt intresse för staden och helsingforsborna: den rekordlivliga bostadsproduktionen ifjol, invånarnas nöjdhet med mentalvårdstjänsten, möjligheterna att med hjälp av nya datakällor studera frekventerandet av grönområden, samt hur skillnader i hälsobeteende inverkar på helsingforsbornas förväntade återstående livslängd.

Mer information:

Läs hela numret (på finska): Kvartti 2/2020

Artiklar (på finska):

HENRIK LÖNNQVIST & MINNA SALORINNE
Digitalisering och nya sätt att arbeta - förändringar att vänta på arbetsmarknaden i Huvudstadsregionen

PEKKA VUORI
Bostadsbyggandet i Huvudstadsregionen slog rekord -
översikt av bostadsproduktionen och befolkningsutvecklingen 1961-2019

HANNA AHTIAINEN & MARIANNE FORSELL
De som sökt hjälp på grund av psykiska problem missnöjdare än andra med hälsoservicen

VUOKKO HEIKINHEIMO & CLAUDIA BERGROTH & TUULI TOIVONEN
Vad förtäljer sociala medier och användarproducerad geografisk information om hur grönområden besöks?

NETTA MÄKI
Skillnader i hälsobeteende förklarar betydande del av skillnaderna enligt skolbakgrund i förväntad livslängd