Helsingfors stadsfullmäktige. Bild: Veeti Hautanen

Fastställda resultat vid kommunalvalet

Vid kommunalvalet valdes 85 ledamöter jämte ersättare in i Helsingfors stadsfullmäktige för en fyraårig mandatperiod med början den 1 augusti 2021. Resultaten av kommunalvalet har fastställts och publicerats på Justitieministeriets resultattjänst.

Av resultaten att döma kommer Samlingspartiet att fortsätta som största parti i Helsingfors stadsfullmäktige, med 23 ledamöter. Näst största parti blir De Gröna med 18 ledamöter, följda av Socialdemokraterna (13 ledamöter), Vänsterförbundet (11 ledamöter) och Sannfinländarna (9 ledamöter).

Svenska Folkpartiet har fem, Rörelse Nu tre och Centern två platser, och Kristdemokraterna en plats i den nya fullmäktigeförsamlingen.

Feministpartiet och Piratpartiet, som fick varsin fullmäktigeplats vid föregående kommunalval, blev utan plats denna gång.

Se resultaten av kommunalvalet 2021 här.

Nästa borgmästaren för Helsingfors väljs den 2 augusti

Vid sitt första sammanträde, den 2 augusti, väljer stadsfullmäktige ny borgmästare och de nya biträdande borgmästarna för Helsingfors stad bland fullmäktigeledamöterna och -ersättarna.

Till borgmästare väljs sannolikt det största fullmäktigepartiets borgmästarkandidat, medan de biträdande borgmästarna väljs bland de övriga största partiernas kandidater.

Ifall fullmäktigegrupperna inte är enhälligt ense om valet av borgmästare och biträdande borgmästare förrättas val.

Vid fullmäktiges första sammanträde väljs också dess ordförande och vice ordförande, ledamöterna av stadsstyrelsen och dess sektioner, samt ledamöterna för de övriga nämnderna och deras sektioner.

Stadsfullmäktiges sammanträde den 2 augusti börjar klockan 18, och kan följas på Helsingforskanalen.

Förhandsröstningen för kommunalvalet pågick i Finland 26.5.-8.6.2021. Själva valdagen var den 13.6.2021. Vid kommunalvalet jobbade man hårt för coronasäkra valarrangemang, och som exempel hade förhandsröstningen förlängts till två veckor. Dessutom var det under förhandsröstningen för första gången möjligt att rösta vid drive-in-röstningsställen utomhus.

I Helsingfors avgav 61,6 procent av de röstberättigade sin röst vid kommunalvalet 2021.

Mer information:

Kommunalvalsresultaten 
Kommunalvalet på Helsingfors stads hemsidor
Valwebbplatsen
Helsingfors stadsfullmäktige

Bild: Veeti Hautanen