Västra hamnen.

Fartygstrafiken öppnar för arbetsresor 14 maj

Reserestriktionerna som gjorts för att förhindra coronapandemin avvecklas gradvis. I enlighet med beslutet som Finlands regering tog den 4 maj 2020 kan arbetsresor, annan nödvändig trafik och finländska medborgares återkomst till Finland påbörjas torsdagen den 14 maj 2020. Det behövs inte längre någon motivering som bestyrker arbetsresans nödvändighet. Beslutet underlättar också möten med nära anhöriga.

Flera rederier har öppnat sin biljettförsäljning för resenärer. Trots det är fritidsresor tillsvidare inte tillåtna. Gränskontrollerna vid Finlands gränser fortsätter tillsvidare även efter den 14 maj.

Läs Gränsbevakningsväsendets instruktioner gällande gränsövergång.

Både hamnarna och rederierna har förberett sig på många sätt för att gradvis och på ett tryggt sätt återuppta trafiken. Man har ett nära samarbete med myndigheterna så att trafiken är trygg när den inleds. Även resenärerna måste bekanta sig med myndigheternas instruktioner och följa de stregler för hygien- och hälsa som myndigheterna utfärdat. 

Åtgärder som vidtas vid Helsingfors hamnterminaler:

  • Effektivare städning av terminalutrymmen och regelbunden desinficering av ytor.
  • Terminalerna är försedda med desinficeringspunkter för resenärerna.
  • Resenärerna påminns om god handhygien och om att hålla säkerhetsavstånd till andra resenärer och personal med hjälp av till exempel skyltar och tejpade markeringar.
  • Användning av ansiktsmasker rekommenderas. I terminalerna finns ett begränsat antal masker för resenärerna.

Läs mer om åtgärderna på fartygen:

Helsingfors Hamn Ab gör sitt bästa för att du ska kunna resa tryggt via våra terminaler.