Foto: 110th Street Productions / Helsingfors stad

Staden erbjuder sina företagshyresgäster lättnader i betalningsvillkoren för tre månader – dessutom presenteras här flera andra beslut som gäller avgifter och öppettider

Den situation som coronaviruskrisen orsakat har också på ett grundläggande sätt förändrat verksamhetsförutsättningarna också för de företag som är stadens hyresgäster. Utöver lättnader i förtagshyrorna har staden idag även fattat andra beslut som gäller hallverksamhet samt kund- och serviceavgifter.

Restaurangerna, caféerna och utskänkningsställena har av statens myndigheter försatts i verksamhetsförbud till den 31 maj 2020. Situationen har avsevärt förändrat förutsättningarna för att utöva företagsverksamhet som grundar sig på kundbesök. Det samma gäller även aktörer som producerar idrottstjänster inomhus.

Staden har genomfört en studie av vilka effekter coronavirussituationen har på olika affärsverksamheter i stadens affärslokaler, andra affärsutrymmen och marknadsplatser. På grundval av studien anser staden att man för tiden 1.4-30.6.2020, kan befria sådana hyresgäster från att betala hyra, som är verksamma åtminstone inom följande branscher: restauranger och andra mattjänster, butiker, konst-, musik- och evenemangsverksamhet, program- och festtjänster, näringslivstjänster som ny företagstjänster, tillväxtföretagstjänster och annan verksamhet som främjar ny företagsamhet, frisörsalonger, skönhetssalonger, idrotts- och hälsotjänster inklusive massage och fysioterapi. Dessutom gäller undantaget för hyra torgplatser.

Befrielse från hyresavgifter för ovanstående branscher är automatiska, vilket innebär att entreprenören inte skilt behöver kontakta staden. Företag i andra branscher kan beroende på situationen befrias från hyra genom separat granskning. Under tiden för befrielse från att betala hyra får hyresgästen utföra verksamhet som beskrivs i hyresavtalet, förutom sådan verksamhet som omfattas av driftsförbud som införts av statlig myndighet. Hyresvärdens ombud måste meddelas om verksamheten.

Staden rekommenderar dessutom att dottersamfunden inom stadskoncernen tar i beaktande befrielserna från hyresbetalning inom ramen för sina ekonomiska marginaler.

Hur länge befrielsen från hyresbetalning slutligen gäller beror på  varaktigheten för statens införda begränsningar och varaktigheten för de hinder som coronaviruset orsakar företagsverksamheten.

Helsingfors tar inte ut hyror för uteserveringsplatser förrän i juni

Helsingfors stad har dessutom beslutat att hyror inte tas ut för terrasser som inte är täckta 1.4–31.5.2020. Beslutet fattas eftersom restaurangerna och deras terrasser som det ser ut nu på grund av koronasituationen måste vara stängda till slutet av maj.

Beslutet att sluta ta ut hyror gäller alla terrasser som inte är täckta och parklets, det vill säga hyrda parkeringsrutor som använda som gatuterrass. Det finns totalt 359 terrass av tidigare beskrivna slag i Helsingfors.

Staden har också hyrt terrassområden för fyra täckta terrasser. Beslutet att inte ta ut hyra gäller inte dessa fastigheter. Hyra uppbärs som vanligt av mat- och livsmedelskiosker eftersom förbundet mot att hålla restauranger öppna inte gäller kioskernas verksamhet.

Den som hyr en terrass behöver inte kontakta staden,  staden slutar automatiskt  att ta ut hyra. Terrassområdenas strukturer behöver inte heller rivas för våren. Men området bör hållas snyggt och möblerna ska flyttas undan eller staplas snyggt så de inte kan användas.

Staden stänger en del av saluhallarna

Staden har beslutat att stänga Gamla Saluhallen och Sandvikens Saluhall på grund av den rådande coronavirussituationen. I Sandvikens Saluhall utövas restaurangverksamhet och den sista dagen hallen är öppen är  lördagen 28 mars. Gamla Saluhallen stängs så att sista dagen då den är öppen är torsdagen 9 april.

När hallarna öppnas igen bero på hur coronasituationen utvecklas och hur länge undantagsförhållandena i vårt land kommer att fortsätta.

Med undantag för restaurangverksamheten kommer Hagnäs tillfälliga saluhall att fortsätta sin verksamhet normalt på begäran av hallentreprenörerna. Särskild uppmärksamhet ägnas åt rengöring och upprätthållande av god hygien.

Staden fattade beslut om service- och kundavgifter

Helsingfors stad har fattat beslutgällande  kund- och serviceavgifter inom sektorn för social- och hälsovård, sektorn för kultur och fritid och sektorn för fostran och utbildning.

Inom sektorn för social- och hälsovård utesluter undantagsåtgärderna inte i allmänhet användningen av tjänster.  I praktiken är kundavgifterna baserade på en plan baserad på kundens behov av tjänster eller på utförda åtgärder eller gjorda besök.

Gällande kundavgifterna inom småbarnsfostran beslutades det att frånvarodagar kompenseras till fullo under tiden som rekommendationen för frånvaro är  i kraft. Fakturering i mars kommer att skjutas upp till slutet av april. Staden rekommenderar fortfarande att familjer håller barnen hemma där det är möjligt.

Beslut som gäller service- och kundavgifter för sektorn för fostran och utbildning och sektorn för kultur och fritid har publicerats på hel.fi:

Kompensation för klientavgifterna inom fostran och utbildning

Kulturcentrens och idrottens annullerade kurser kompenseras i avgifterna för höstens kurser

Specialarrangemang för parkering i sjukhusens och hälsostationernas omgivning

Helsingfors stad gör särskilda parkeringsarrangemang för att underlätta rörligheten för personal inom social- och sjukvården.

Parkeringsområden reserveras för personalen i närheten av Dals  och Malms-hälsostationer och sjukhus samt för Helsingfors och Nylands sjukhusdistrikt HUS och i närheten av andra viktiga platser, som utsetts av Helsingfors sektor för social- och hälsovård.

Specialarrangemangen för parkering är redan gjorda för Dals och Malms coronahälsostationers vidkommande.

Parkeringsytor i närheten av hälsostationer och sjukhus reserveras för vårdpersonal