Fakta om helsingforsbors välbefinnande och levnadsvanor insamlas hösten 2018

Hösten 2018 genomförs FinSote, dvs. Institutets för hälsa och välfärd THL nationella hälso-, välfärds- och serviceenkät, i Helsingfors, i syfte att samla kunskap om helsingforsbornas upplevda hälsa, välbefinnande och levnadsvanor samt nyttjande och behov av service. Denna kunskap behövs för att beslutsfattarna och de som utvecklar servicen ska känna till hur olika befolkningsgrupper mår, vilka slags service de behöver och hur helsingforsborna upplever att deras egen hälsa och välfärd utvecklas. Motsvarande kunskap fås inte från andra material eller register.

Varje svar är viktigt

Frågeformuläret för FinSote postas i september-oktober till sammanlagt över 8 000 helsingforsbor. De som får formuläret har slumpmässigt plockats ut bland Befolkningsregistercentralens data. Var och en representerar inom sitt eget geografiska område sin egen åldersgrupp och sitt eget kön. Därför är det viktigt att alla som råkat bli utvalda besvarar frågorna.

Det är helt tryggt att delta i enkäten, och enskilda svarare kan inte kännas igen i resultaten.

Mera om FinSote:

Institutet för hälsa och välfärd THL:s webbplats (på finska)