Händer på bordet

Expertbanken sammanför arbete och experter

På grund av coronakrisen har en del av stadens funktioner stängt för tillfället. Samtidigt har behovet av arbetskraft ökat betydligt på annat håll. Genom Expertbanken (Osaajapankki) är det möjligt att utnyttja de anställdas arbetsinsats i alla stadens organisationer. Den anställda kan vara överförd till andra sysslor inom ramen för arbetsledningsrätt i högst åtta veckor.

Egen aktivitet styrde mot nya utmaningar

Efter att den egna arbetsuppgiften inom småbarnspedagogiken avtagit, flyttade Marika Jämsä över till hemvården i Gårdsbacka, och tog sig an uppgifter inom äldreomsorgen. Äldreomsorg är för Marika bekant från förut och flytten skedde på eget initiativ.

”Jag anmälde mig till Expertbanken, efter vilket jag kom överens med min förman att jag själv kontaktar hemvården i Gårdsbacka. Jag ville bli flyttad till den här arbetsuppgiften eftersom jag trivs med arbetet inom äldreomsorgen. Dessutom passar hemvårdens rörliga arbete och varierande arbetstakt mig bra. Eftersom bytet av arbetsuppgift skedde på mitt eget initiativ har det känts bra. Jag strävar till att ge mitt bästa i arbetet, och tar det här som en erfarenhet som kan lära mig nytt”, berättar Marika.

Marikas förman i hemvården i Gårdsbacka, Tuija Juvonen, är väldigt glad över att ha fått extrahjälp i arbetsteamet.

”Vi känner Marika från förut, och vi tog med glädje och tacksamhet emot en kunnig, flink och ivrig arbetstagare. Marika insattes i de nyaste anvisningarna och kutymerna och sedan bar det med iver av mot kundbesök. Det här är ett fantastiskt sätt att få förstärkning i teamet i en snabbt växlande situation, och jag uppmuntrar andra att modigt ta med nya medlemmar i arbetsgemenskapen”, säger Tuija.

Sammanförning av arbete och experter fortsätter

Expertbanken påbörjade sin verksamhet i början av april, och hittills har 3 500 personer anmält sig. Av de anmälda är ca. 750 personer sådana vars egna arbetsuppgifter har tagit slut, och de kan direkt flyttas över till andra uppgifter. Av de anmälda är ca. 2 700 sådana personer som fortsättningsvis jobbar med sin egentliga arbetsuppgift, men som anmält att de har utbildning inom social- och hälsovården ifall deras arbetsinsats i ett senare skede skulle behövas annanstans.

Av stadens anställda har ca. 700 flyttats över både till Helsingfors-hjälpen och via Expertbanken till olika uppgifter inom stadens organisation. Flest anställda har befriats från sina uppgifter inom fostrans- och utbildningssektorn samt kultur- och fritidssektorn. Anställda inom småbarnspedagogiken har i huvudsak flyttats till uppgifter inom äldreomsorgen och handikapparbetet, och anställda inom kultur- och fritidssektorn har till en stor del flyttats till Helsingfors-hjälpen. Förutom förflyttningar över gränserna i verksamhetsområden och stadens affärsverk har flyttar även gjorts inom dem.

Anställda ha aktivt anmält sig till Expertbanken och sammanförningen av arbete och experter fortsätter. Förmännen kan fortsättningsvis uppmana sina arbetstagare att anmäla sig till Expertbanken ifall det skulle hända att utförandet av den nuvarande arbetsuppgiften förhindras.

Foto: Helsingfors stad