Konstverket Plastic Mama Foto: Vesa Laitinen

EU-ordförandeskapsperioden öppnades i glättig stämning vid Tölöviken

Finlands nyss inledda EU-ordförandeskap till ära hölls i måndags en glad och avslappnad fest i parken vid Tölöviken. Den höll på hela dagen och drog till sig tusentals besökare, både ortsbor och turister, finländare och utlänningar. Hållbarhet – ett viktigt tema för Finland – var en röd tråd vid jippot.

Hållbarheten togs upp både i programnumren och vid happeningsställena, till exempel ungdomarnas ekokafé, käpphästverkstaden (som använde material från Huvudstadsregionens Återvinningscentral) samt ansiktsmålningen (med bionedbrytbart glitter) i EU-tältet.

Programnumren var medryckande och stämningen på topp. En del av workshoparna var så populära att rekvisitan inte räckte till – mera material måste hämtas för käpphästverkstaden mitt under festligheterna. Många gamla yllesockor och innebandyklubbor fick ett nytt liv, skrattade hela festens producenter Hanna Iiskola och Hanna-Mari Ukkonen.

Synligast kom hållbarhetsidén fram i konstverket Plastic Mama. Detta väldiga, trettio meter breda, miljökonstverk i återvunnen plast var konstnär Kaisa Salmis ställningstagande till Jordens tillstånd idag. Konstnären tilltalade sin publik från verkets krön under tio timmar.

Öppningsfesten var också startskottet för ett motionsjippo vid Tölöviken som utmanar till jordomgärdande motion för Östersjöns sak.

– l och med öppningsceremonin inleds ett motionsjippo som fortgår under hela ordförandeskapet. Vi bjuder in alla stadsbor, turister och mötesgäster att runda Tölöviken och samla kilometrar på den gemensamma resan runt världen. Om och när vi når upp till 40 000 km, alltså Jordens omkretslängd, omallokerar Helsingfors stad de 50 000 euro som ursprungligen vikts för gåvor till konferensgäster, på arbetet för att skydda Östersjön, berättade Jan Vapaavuori i sitt öppningstal.

Tölöviken lyckat läge för parkfesten

Tölöviksområdet agerade nu skådeplats på ett aldrig förut skådat sätt, från Medborgartorget ända ner till Tölövikens stränder. Området lämpade sig väl för detta stora evenemang i och med att de olika happeningsställena, allt mellan eftermiddagsdans och barnestrader, ligger lagom glest i parken.

Nu spelades för första gången juniorfotboll inom Helsinki Cup i Helsingfors stadskärna. Statsminister Antti Rinne och borgmästare Jan Vapaavuori gav avsparken för Finlands EU-ordförandeskap tillsammans med barn från Helsinki Cup. Första bollen sköts av borgmästare Jan Vapaavuori och parerades av målvakt Frank Ahlgren.

På kvällen firades sedan öppnandet av Helsinki Cup tillsammans med tusentals regntrotsande barn och unga.

Öppningsfesten ordnades av Helsingfors stad i samarbete med Statsrådets kansli, Utrikesministeriets Europainformation, EU-parlamentets och -kommissionens representationer i Finland samt Helsinki Cup.

På stadens sociala media kan små glimtar av det som hände vid parkfesten beskådas.

Loading..


Mera om temat
Jordenruntresa vid Tölöviken
Sommardag vid Tölöviken öppnar Finlands EU-ordförandeskap

Sociala media:
Instagram:  https://www.instagram.com/helsinki/
Facebook  https://www.facebook.com/helsinginkaupunki/
Twitter:  https://twitter.com/helsinki