Ethics of AI -logo

Ethics of AI-webbinariet går på djupet med etiken inom artificiell intelligens

Vad är etisk artificiell intelligens? Hur kan den offentliga förvaltningen och företagen dra nytta av artificiell intelligens på ett rättvist sätt? De här frågorna kommer att diskuteras under webbinariet som ordnas av Helsingfors universitet, Helsingfors stad och Centret för artificiell intelligens FCAI fredagen den 27 november kl. 13–15.

Artificiell intelligens (AI) används allt oftare som stöd för beslutsfattande som berör medborgarna. Vilka etiska synpunkter ska de som använder och utvecklar olika slags AI-system ta i beaktande? Vilka är de etiska fallgroparna när man till exempel behandlar uppgifter som relaterar till människors hälsa?

Under Ethics of AI-webbinariet får deltagarna höra hur den offentliga förvaltningen i Finland och ute i världen nu löser dessa frågor. Evenemanget ordnas av Helsingfors universitet, Centret för artificiell intelligens FCAI och Helsingfors stad.

Under evenemanget lanseras också den nya avgiftsfria webbkursen Ethics of AI som är öppen för alla. Kursen, som genomförs av Helsingfors universitet, hjälper offentliga förvaltningen, företag och medborgare att förstå vad etisk användning av artificiell intelligens innebär och vad det kräver av både samhället och individen. Kursen har utarbetats i samarbete mellan städerna Helsingfors, Amsterdam och London samt finansministeriet.

Ethics of AI-webbinariet går på engelska. Evenemanget är avgiftsfritt och öppet för alla. På grund av coronavirusbegränsningarna kommer evenemanget att genomföras helt genom distansförbindelse.

Program 27.11 kl. 13.00–15.00:

Opening words
Prorektor Paula Eerola, Helsingfors universitet

Implementing the ethics of AI in the City of Helsinki
Borgmästare Jan Vapaavuori, Helsingfors stad

Introducing the new Ethics of AI open online course
Professor Sasu Tarkoma, universitetslektor Anna-Mari Rusanen och professor Jukka K. Nurminen, Helsingfors universitet

Keynote: Ethics of AI in EU from the industry point of view
Ordförande för EU:s högnivåexpertgrupp för artificiell intelligens Pekka Ala-Pietilä

Four examples demonstrating the use of Artificial intelligence in public services
Exemplen Helsingfors stad, Amsterdam stad, London stad och Finansministeriet.

Som moderatorer fungerar Ethics of AI-kursens utvecklare Anna-Mari Rusanen och Jukka K. Nurminen.

Anvisningar för deltagare:

Läs mer:

Digital Helsinki

Helsingfors stads AI-register

Helsinki Centre for Data Science

Finnish Center for Artificial Intelligence