Bild: Jussi Hellsten.

Digitaliseringen är en möjlighet att åstadkomma världens bäst fungerande stad – bekanta dig med Helsingfors målsättningar

Helsingfors vill vara världens bäst fungerande stad. Funktionalitet innebär framför allt att vardagen ska fungera. Med digitaliseringen som hjälpmedel har staden för avsikt att utveckla tjänster som förutsäger helsingforsarnas behov och som på ett mera individuellt sätt svarar mot dessa.

Invånarna kommer bättre än hittills att stå i centrum för servicen. Man vill också dra nytta av data som staden samlar in så att beslutsgången ska bli snabbare.

Helsingfors har i år satt igång flera ambitiösa digitaliseringsprojekt. Med dem startar man upp en mängd förändringar som har att göra både med nya teknologier och med stadsutvecklingskulturen, organisationen, ledarskapet och personalens kompetens.

Hur ser det digitala Helsingfors ut?

De möjligheter som digitaliseringen ger är kanske lättast att greppa med hjälp av exempel. En smidig vardag i ett Helsingfors som digitaliseras är i en nära framtid till exempel detta:

  • Staden föreslår en lämplig förskoleplats för den lilla skoleleven, och föräldrarna behöver inte särskilt ansöka om en sådan.
  • På basis av hälsodata identifierar staden vem som hör till riskgrupper och skickar dem en kallelse till kontroll.
  • Medborgarbudgetering innebär att stadsborna kommer med idéer och vaskar fram planer som staden ska genomföra.
  • Planläggnings- och trafikplaneringsbeslut kan visualiseras och testas med hjälp av stadens virtuella modell.

Service när det behövs – läs mera i broschyren och på webbsidorna för digitalisering

Det är nu möjligt att bekanta sig med målen för stadens digitalisering, för första gången i kompakt format i stadens
broschyr om digitalisering (pdf).

Man kan också gå in på sajten digi.hel.fi för att följa nyheter, händelser, målsättningar och praktiska handlingar i anslutning till Helsingfors stads digitaliseringsutveckling. På sajten finns det också information om hur digitaliseringen påverkar dig, beroende på om du är invånare, företagare eller exempelvis anställd vid staden. Sidorna är hittils endast på finska.

Helsingfors är inte ensamt på denna väg. Helsingfors har ett tätt samarbete bland annat med städerna New York och London när det gäller att på bästa möjliga sätt ta tillvara de möjligheter som artificiell intelligens, öppna data och digitala innovationer ger.

Hur digitaliseringen i Helsingfors framskrider kan du följa på digi.hel.fi, och du kan diskutera på Twitter med hashtaggen #digihelsinki.