Detaljplaneändring gör det möjligt att bygga Sörnästunneln

Helsingfors stadsfullmäktige godkände vid höstens första sammanträde en detaljplaneändring som gör det möjligt att bygga en 1,5 kilometer lång tunnel mellan Sörnäs strandväg och Hermanstads strandväg.

Målet med Sörnästunneln är att trygga möjligheterna att utveckla kollektivtrafiken kring knutpunkten för trafiken på Hermanstads strandväg och i Fiskehamnen. Det vore åtminstone delvis motiverat att koppla tunnelbygget till tidsschemat för anläggningen av Fiskehamnens spårvägar. Fullmäktige godkände en översiktsplan för Fiskehamnens spårvägar i juni.

Arbetena på en spårväg på Hermanstads strandväg börjar uppskattningsvis år 2020. Sörnästunnelns mynningar ska enligt planerna placeras på var sida av den framtida spårvägen.

Detaljplaneändringar också i Tölö och Hagnäs

Fullmäktige godkände en detaljplaneändring för Tölö sjukhusområde i det kvarter som gränsar till Topeliusgatan, Sibeliusgatan och Tölögatan i Bortre Tölö. Sjukhusverksamheten i området läggs ned på 2020-talet och funktionerna flyttar till Mejlans.

Detaljplanelösningen gör det möjligt att bygga ett stort antal nya bostäder i Tölö, samtidigt som värdena i den byggda kulturmiljön av riksintresse bevaras.

Fullmäktige godkände också en detaljplaneändring för ett hotell i Hagnäs. Ändringen gäller gatu- och vattenområde vid Hagnäskajen. Detaljplanelösningen gör det möjligt att bygga ett hotell, en öppen plats och en offentlig strand i huvudsak på schaktmassor vid Brobergssundets norra strand.

Skola och daghem i servicehuset Jakobackas hjärta

Stadsfullmäktige godkände projektplanen för servicehuset Jakobackas hjärta, enligt vilken fem servicebyggnader i stället för att renoveras ersätts av ett enda om- och tillbyggnadsprojekt. På de tomter som blir lediga byggs det bostäder.

Servicehuset Jakobackas hjärta kommer att inrymma en skola, ett daghem, en ungdomsgård, lekparksverksamhet och lokaler för medborgarorganisationerna i området.

Alla beslut vid Helsingfors stadsfullmäktiges sammanträde 29.8 har publicerats i ett beslutsmeddelande (på finska).

Föredragningslista


DELA