Detaljplaneändring för östra delen av Havsrastböle till fullmäktige

Stadsfullmäktige godkände en detaljplaneändring för östra delen av Havsrastböle. Det slutliga beslutet i ärendet fattas av stadsfullmäktige.

Detaljplaneändringen gäller östra delen av ett område med flervåningshus som har byggts i början av 1990-talet i Havsrastböle och Stora Kallviksparken samt grönområden i västra delen av Kallvik, Grundvattensparken och Ullasparken och interna grönområden i bostadsområden. Målet är bl.a. att förtäta den befintliga stadsstrukturen vid goda kollektivtrafikförbindelser. Områdets invånarantal ökar med ca 2 000.

Stadsstyrelsens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska). Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet publiceras. Stadsstyrelsens protokoll kan läsas här.

Bild: Lauri Rotko