Stadslotsarna bygger broar mellan stadsborna och stadens förvaltning. Aki Laurokari.

Demokratiutmärkelsen för Helsingfors stads stadslotsverksamhet

Demokratiutmärkelsen 2019 för öppen förvaltning beviljas projektet Kommunstrategier för förebyggande av bostadslöshet (AKU) och Helsingfors stads stadslotsverksamhet.

Syftet med demokratiutmärkelsen är att lyfta fram vikten av öppen förvaltning och uppmuntra den offentliga förvaltningen att beakta kommuninvånarnas och medborgarnas behov att delta.

Sju stadslotsar har anställts för att främja stadsbornas delaktighet. Varje stadslots har fått sina egna stadsdelar, i vilka de främjar stadsbornas initiativ och hjälper nätverk i området att hitta varandra. Verksamheten inleddes år 2018.

Stadslotsarna bygger broar mellan stadsborna och stadens förvaltning

Stadslotsarnas verksamhet har ökat delaktigheten inom sådana befolkningsgrupper som det kan vara svårt att nå på annat sätt. Stadslotsarnas huvudsakliga uppgift är att bygga broar mellan stadsborna och stadens förvaltning samt att hjälpa människor att delta och påverka. Projektet är ett svar på det behov av förmedlare som kan lotsa människor till tjänster och möjligheter att delta som identifierats i samhället.

Stadslotsarna har bland annat regelbundet haft kontakt med olika grupper och stött dem i varierande frågor som gäller påverkan. Stadslotsarna ger också vägledning för dem som vill ordna lokala evenemang eller annan frivillig verksamhet. Idén till stadslotsverksamhet kom ursprungligen från stadsborna själva och Helsingfors stad har förbundit sig att främja verksamheten på ett långsiktigt och stabilt sätt.

Demokratiutmärkelsen för öppen förvaltning, som beviljas myndigheter, delades nu ut för fjärde gången. År 2020 är det åter dags för justitieministeriets Demokratipriset som delas ut till aktörer inom civilsamhället.

Läs mer:

Finansministeriet, justitieministeriet och Finlands Kommunförbund informerar