OmaStadi -verkstad, Redi. Photo: Kimmo Brandt, Helsingfors stads materialbank.

Deltagande budgeteringens planer avancerar

Den lokala rösten från Helsingfors stordistrikt hördes tydlig under den första perioden i OmaStadi-tjänsten och OmaStadi Raksa-verkstäderna. Den deltagande budgeteringens första period bestod av 4 604 deltagare, 839 godkända förslag och 365 utarbetade planer.

Finslipningen av den deltagande budgeteringens planer avslutades den 8 april. Under våren utvärderar Helsingfors stads experter förverkligandet av planerna. Under tiden 15.4–14.6 utarbetar stadens experter kostnadskalkyler för planerna som är aktiva i OmaStadi-tjänsten.

Helsingforsarna och stadens experter utvecklade under början av året tillsammans planer på lokala OmaStadi Raksa-verkstäder och i OmaStadi-tjänsten på internet. Stadslotsarna ordnade flera evenemang och möten med stöd för finslipning av planerna för att göra dem genomförbara.

”Utnyttjandet av den deltagande budgeteringens metoder har skapat en ny slags handlingskultur i Helsingfors, där stadsbornas egna kunskaper utnyttjas. Yrkeskunnigheten hos stadens experter kompletterar den här processen. De finaste stunderna har upplevts då stadsborna och experterna ivrigt tillsammans har övervägt förslagen. På det här sättet har förslagen säkert blivit betydelsefulla planer för stadsborna”, säger Kirsi Verkka, utvecklingschef för enheten delaktighet och rådgivning vid Helsingfors stadskansli.

Som metod är den deltagande budgeteringen en långsiktig process

I OmaStadi-tjänsten fick man fram till början av december 2018 lämna in förslag om hur boendetrivseln kan förbättras. Helsingforsarna lämnade in 1 273 förslag före tidsgränsen. Populära teman var bland annat invånarlokaler, kulturprojekt, idrottsanläggningar och miljöfrågor. I februari ordnades lokala OmaStadi Raksa-verkstäder i samtliga stordistrikt i Helsingfors och en gemensam verkstad för hela staden.

Under den kommande hösten tas planerna upp för omröstning för helsingforsarna. Helsingfors stad börjar under 2020 förverkliga de planer som haft störst framgång i omröstningen.

Helsingfors öppnar årligen 4,4 miljoner euro av sin budget, och invånarna får besluta om hur dessa pengar ska användas. Till varje stordistrikt i Helsingfors har riktats separata budgetar, utifrån vilka planerna kan förverkligas. Beloppen har fördelats enligt invånarantalet i stordistrikten.

#omastadi #deltagandebudgetering

Läs mer:

OmaStadi-tjänsten

Deltagande budgetering

Stadslotsarna

DELA