Deklarationen undertecknades av Dennis Wedin, Stockholm, Anna Lisa Boni, Eurocities, Andrei Novikov, Tallinn, Anni Sinnemäki, Helsingfors, och Henk Bouwman, Metrex. Foto: Petri Anttila, Helsingfors stad

Deklaration från Helsinki Impact Conference 2019: Helsingfors, Tallinn och Stockholm sporrar till lösning av globala utmaningar

Helsingfors bjöd in andra städer och samarbetspartner till systematisk och snabb verksamhet för att lösa globala utmaningar. En gemensam deklaration undertecknades den 10 oktober 2019 som avslutning på Helsinki Impact Conference i Helsingfors.

Under den två dagar långa Helsinki Impact Conference förde påverkare, stadsplanerare och forskare från städerna en diskussion om städernas roll i framtiden.

Konferensen resulterade i att Helsingfors, Stockholms och Tallinns ledning och samarbetsnätverken för de europeiska stads- och metropolområdena Eurocities och Metrex undertecknade en deklaration, genom vilka de förband sig att främja en lösning av de gemensamma globala utmaningarna.

”Att städerna samarbetar och lär sig av varandra är nödvändigt när vi vill hitta lösningar på brännande frågor. Takten för såväl klimatgärningar som byggande av socialt rättvisa städer måste vara snabbare än hittills”, poängterade biträdande borgmästare Anni Sinnemäki, som undertecknade deklarationen för Helsingfors del.

Genom deklarationen förband sig parterna att främja:

  1. Kampen mot klimatförändringen
  2. En mer människonära digital förändring och etisk användning av teknologi
  3. Utveckling av den urbana miljön med hjälp av stads- och områdesplanering
  4. Social jämlikhet och öppnare städer
  5. Städernas roll som innovationsplattformar.

Deklarationen efterlyste också en allt mer ambitiös stadsagenda för Europeiska unionen (EU Urban Agenda).

”Det är fint att våra stadspartner tillsammans med Helsingfors för ut budskapet också till europeiska arenor om hur stadspolitikens betydelse och finansieringen av den måste öka under Europeiska unionens följande finansieringsperiod”, gläder sig Sinnemäki.

Deklarationen undertecknades av biträdande borgmästare Anni Sinnemäki från Helsingfors, biträdande borgmästare Andrei Novikov från Tallinn, borgarrådet Dennis Wedin från Stockholm, generalsekreteraren för nätverket EUROCITIES Anna Lisa Boni och generalsekreteraren för Metrex Henk Bouwman.

Det går att återuppleva diskussionerna och stämningarna på Helsinki Impact Conference på webben hel.fi/hic2019.
Webbplatsen har videoinspelningar från båda dagarna.

Länk till deklarationen:
The future of Europe is made in cities – Helsinki Impact Declaration, Helsinki 10th October 2019

Deklarationen undertecknades av Dennis Wedin, Stockholm, Anna Lisa Boni, Eurocities, Andrei Novikov, Tallinn, Anni Sinnemäki, Helsingfors, och Henk Bouwman, Metrex. (Foto av Petri Anttila, Helsingfors stad)