Bild: Eetu Ahanen, (c) Helsinki Marketing.

De sex största städernas service jämförs

De årliga rapporterna från Sextettarbetsgruppen (Kuusikko-työryhmä), som gör jämförelser av social- och hälsovårdens olika sektorer samt sysselsättningsservicen och småbarnspedagogiken i de sex största städerna i Finland, utkommer i huvudsak under sommarmånaderna.

Syftet med jämförelserapporterna är att ge de stora städerna så jämförelseduglig kunskap som möjligt om sin service och kostnaderna för den.

Sextettarbetsgruppen ger innan utgången av september ut sammanlagt sju rapporter. De årliga jämförelserapporterna ger fakta om vuxensocialarbete och utkomst, barnskydd, missbrukarvård och mentalvård, sysselsättningsservice, social- och hälsoservice för äldre, handikappservice samt småbarnspedagogik. Deras teman och utgivningstidtabell är:

Maj 2019
- Jämförelse av omsorgen om utvecklingsstörda i de sex största städerna och vad den kostat (vecka 21)
- Jämförelse av barnskyddet i de sex största städerna i vårt land och vad det kostat (vecka 22)
Juni 2019
- Jämförelse av missbrukarvården och mentalvården i de sex största städerna i vårt land och vad de kostat (vecka 24)
- Jämförelse av socialarbetet för vuxna och utkomststödet i de sex största städerna i vårt land och vad de kostat(vecka 25)
- Jämförelse av social- och hälsovården för äldre i de sex största städerna i vårt land och vad den kostat (vecka 26)
Augusti 2019
- Jämförelse av småbarnspedagogiken i de sex största städerna i vårt land och vad den kostat (vecka 31)
September 2019
- Jämförelse av sysselsättningsservicen i de sex största städerna i vårt land och vad den kostat (vecka 40)

Sextettarbetsgrupperna består av yrkesfolk från social- och hälsovården, sysselsättningsservicen och småbarnsfostran i de sex största städerna i Finland, nämligen Helsingfors, Esbo, Vanda, Åbo, Tammerfors och Uleåborg.

Läs mera:

Kuusikko-työryhmä (På Finska)