Foto: Jussi Hellsten

De bästa idéerna för Världens bäst fungerande stad publiceras

För ett år sedan lanserade Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori sajten Världens bäst fungerande stad, en plattform för alla helsingforsares idéer.

Det kom in mer än 400 idéer till sajten för Världens bäst fungerande stad, som varit öppen sedan början av året. En arbetsgrupp bestående av sakkunniga vid staden gick igenom förslagen och gallrade preliminärt.

- Testet var intressant och det kom in många idéer. Vi sökte främst efter smarta vardagslösningar, och det föreslogs flera sådana. Vi har goda kanaler för att ge feedback på olägenheter, men det tycks helt klart löna sig att uppmuntra till nya idéer, säger Vapaavuori.

I juni blev det två år sedan Jan Vapaavuori tillträdde som Helsingfors borgmästare.

- Helsingfors är aktivt på ett bra sätt och stadens invånare kommer gärna med idéer för nya evenemang och deltar i utvecklingen av staden. Det här är en stor resurs. Helsingfors blir trivsammare och bättre fungerande bara tillsammans med sina invånare, fortsätter Vapaavuori.

Många önskar mer serviceinriktning och mer rörelse i Helsingfors

I flera goda idéer önskades särskilt ett mer serviceinriktat Helsingfors. I servicen har det under årens lopp blivit kvar underligheter som tar onödigt mycket av både kundernas och stadens anställdas tid.

Beställningen av servicesedel från Dals sjukhus kunde bli elektronisk. Det skickas ett brev till kunden per post om att remissen har ankommit. Om kunden vill ha servicesedeln ska hen ringa till numret som anges i brevet tisdag eller torsdag kl. 9-11 eller 12-14 och be om en elektronisk servicesedel. Den elektroniska servicesedeln med ärendenummer skickas som ett brev med posten så att kunden kan meddela serviceleverantören ärendenumret för tidsbeställning. Hela processen kunde skötas elektroniskt på en minut.”

Det lades fram många förslag om e-tjänster och övergång till digiåldern. Stadens nya digitaliseringsprogram och dess ledningsgrupp tar itu med dessa utmaningar.

Idéer med målsättningen att göra staden trevligare och öka rörligheten i staden var också populära. Man önskade sig liv på torgen, fler sopkärl i hela staden och högre parkbänkar.

Skyltningen, avlägsnande av höga gatstenar och i synnerhet vinterunderhållet av fotgängarleder fick mycket röster.

Sådana idéer som inte hör till stadens behörighet, var för omfattande eller stod i strid mot gällande beslut eller stadsstrategin gallrades bort i början av bedömningen. 

Sammanlagt 41 idéer valdes för en närmare granskning och en del av idéerna gällde samma tema. De genomförbara idéerna kommer att se dagens ljus i stadens olika tjänster. Lista på idéerna här.  

Länkar:

Idéer som går vidare

Video Världens bäst fungerande stad

Sajten Världens bäst fungerande stad

Världens bäst fungerande stad – Helsingfors stadsstrategi 2017–2021