Studerande i Think Corner vid Helsingfors universität. Foto: Jussi Hellsten, Helsingfors stad

Vi söker de bästa examensarbetena med Helsingforsanknytning

Helsingfors stad delar årligen ut hederspris åt examensarbeten med Helsingforstema för magisterexamen eller motsvarande högre högskoleexamen. Den totala summan som delas ut uppgår till 4 000 €.

Högskolornas fakulteter och institutioner kan ge förslag på vem som ska få pris. Examensarbetet ska vara godkänt under läsåret 2019-2020 och dess tema ska ha en koppling till Helsingfors, helsingforsare eller stadens egen serviceverksamhet.

Vetenskapsområdet har inte begränsats. Priserna delas ut i december.

Förslag till prisbelönat examensarbete kan skickas in t.o.m. 13.10.2020.

Till förslaget ska bifogas:

- beskrivningsblad (resumé),
- länk till e-publikation om sådan finns,
- vitsord samt examensarbetets bedömning,
- författarens kontaktuppgifter (telefonnummer, postadress, och e-postadress), samt
- arbetets handledarens namn.


Vi ber att förslagen skickas in senast 13.10.2020 klockan 12.00 på följande adress:

Helsingfors stad
Registratorskontoret
Opinnäytepalkinnot
PB 10, 00099 Helsingfors stad

Mer information om examensarbeten:
forskningschef Katja Vilkama, tfn 09 310 78396, e-post: katja.vilkama(at)hel.fi

Läs mer

Pris för examensarbete

Stipendier och pris

Foto: Jussi Hellsten, Helsingfors stad