Nästa regering förväntas driva stadspolitik som bygger på partnerskap

De 21 största städerna i Finland har utarbetat gemensamma mål för regeringsprogrammet. Utgångspunkten för målsättningarna är uppfattningen om att framtidens stadspolitik bottnar i ett avtalsmässigt partnerskap mellan staten och de stora städerna. 

Den nationella stadspolitiken bör bygga på att städerna ska ha omfattande självstyrelse, på att deras befogenheter ska vara allmänna och odelbara samt på att de ska ha tillräckliga ekonomiska resurser. En central uppgift för nästa regering är att skapa förutsättningar för en modern stadspolitik.

Förutsättningarna för uthållig och hållbar tillväxt bör skapas med stadspolitik

För första gången har städerna tillsammans gjort beredningsarbete i avsikt att påverka regeringsprogrammet. Programmålen är ett uttryck för att de största städerna har en stark gemensam uppfattning och vilja beträffande vilket slags stadspolitik som borde drivas under nästa regeringsperiod.

‒ Med riksomfattande stadspolitik bör man skapa betingelser som ger de stora städerna uthållig tillväxt och konkurrenskraft, men samtidigt bör man beakta de specialutmaningar som är särskilt accentuerade i de urbana regionerna, allt från segregation till invandringens negativa biföreteelser. Städernas förmåga att bemästra dessa utmaningar på ett helhetsbetonat sätt får vidsträckta återverkningar på hela landets framgång. I de största städerna är vi överens om de grundläggande principerna för stadspolitiken och om dess centrala innehåll. Stadspolitik bör förverkligas i partnerskap med städerna och med beaktande av skillnaderna mellan städerna, konstaterar C21-nätverkets ordförande, Helsingfors stads borgmästare Jan Vapaavuori.

C21-nätverkets mål för regeringsprogrammet betonar åtgärder som syftar till att svara mot de utmaningar som är förknippade med hållbarheten i städernas tillväxt. I dessa målsättningar understryker man åtgärder för att stärka städernas nationella och globala nåbarhet samt partnerskapet mellan städerna och staten bland annat i arbetet med att motverka klimatförändringen och att främja hållbar utveckling.
Genom urbaniseringen framhävs ytterligare städernas betydelse för välfärdsbygget samt för konstruktionen av en fungerande vardag och service.

‒ Har städerna omfattande självstyrelse samt allmänna och odelbara befogenheter, ger det – bortsett från de ekonomiska resurserna – dem tillräckligt spelrum att svara mot städernas särskilda framtidsutmaningar, betonar borgmästare Vapaavuori.

Till C21-nätverket hör förutom Helsingfors också Esbo, Tammerfors, Vanda, Uleåborg, Åbo, Jyväskylä, Lahtis, Kuopio, Kouvola, Björneborg, Joensuu, Villmanstrand, Tavastehus, Vasa, Rovaniemi, Seinäjoki, S:t Michel, Kotka, Salo och Borgå. Det permanenta nätverket av städer stärker den stadspolitiska diskussionen och städernas gemensamma intressebevakning.

C21-nätverkets mål för regeringsprogrammet (på finska)

Läs mer

28.2 Huvudstadsregionens städer: metropolpolitik stärker hela landets framgång

21.2 H elsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Åbo och Uleåborg offentliggjorde idag sina gemensamma mål för regeringsprogrammet: Framtidens stadspolitik bör identifiera att det är skillnad på kommun och stad