Foto: Marja Väänänen

Coronavirussmittorna har ökat bland somalispråkiga i Helsingfors

Coronavirussmittorna har tydligt börjat öka bland somalispråkiga i Helsingfors. Bland somalispråkiga har man hittills påträffat nästan 200 fall av smitta. I praktiken har coronasmitta konstaterats bland 1,8 procent av den somalispråkiga befolkningen medan motsvarande medeltal för helsingforsarna är 0,2 procent. Både Helsingfors stad och HUS är oroade över den senaste tidens utveckling och stärker sina åtgärder för att stävja smittan.

Helsingfors och HUS har intensivt följt med utvecklingen av rapporterade coronavirussmittor särskilt bland Stockholms somalispråkiga. Tidigare har någon motsvarande koncentration av smittor inte observerats i Helsingfors, men nu har smittorna börjat öka snabbt.

De olika språkminoriteterna har tagits i beaktande under hanterandet av coronakrisen. Helsingfors och HUS har producerat och delat ut information och anvisningar på flera språk. Helsingfors och HUS har både på sina webbsidor och på sina verksamhetsställen sammanställt flerspråkig information till exempel om vikten av att undvika närkontakter, anvisningar för personer som är i karantän samt för vad man ska göra om man misstänker smitta. Information har också delats ut i till exempel skolor och på daghem och genom det patrullerande ungdomsarbetet.

För att spåra smittan har man även tagit med experter som representerar språkliga minoriteter, till exempel läkare och sjukvårdare. På det här sättet kan man bättre förstå orsakerna till att smittorna ökar och sprids.

Trots de åtgärder som vidtagits har antalet smittade ökat den senaste tiden, särskilt bland somalispråkiga.

”Jag är mycket bekymrad över den senaste tidens spridning av smittan bland språkliga minoriteter. Situationen kräver samarbete mellan olika aktörer, vidareutveckling av flerspråkiga tjänster och effektiv riktad kommunikation. Vi diskuterar som bäst med bland annat Somaliförbundet (Suomen somalialaisten liitto) även nya åtgärder för att förbättra situationen. Här behövs också samarbete inom huvudstadsregionen eftersom situationen knappast är begränsad till Helsingfors”, säger borgmästare Jan Vapaavuori.

”HUS har tidigare identifierat behovet av att intensifiera kommunikationen och arbeta mot invandrarsamfunden. Vi har ökat kommunikationen på olika språk och format, inklusive videor. Det är ytterst viktigt att kommunikationen och råden är tillgängliga för alla i Finland och på de sätt som når dem bäst, säger Juha Tuominen, VD för HUS.

Staden kommer att berätta mer om ämnet och åtgärderna på borgmästarnas info tisdagen den 14 april kl 17 på Helsingforskanalen. Gäst på sändningen är Juha Tuominen, VD för HUS.