Coronavirussmitta har konstaterats hos biträdande borgmästare Nasima Razmyar

Onsdagen 4.11 konstaterades Helsingfors biträdande borgmästare för kultur och fritid Nasima Razmyar ha smittats av coronavirus. Helsingfors epidemiologiska enhet har inlett spårningen av exponerade.

Borgmästare Jan Vapaavuori, biträdande borgmästare Sanna Vesikansa, biträdande borgmästare Anni Sinnemäki och biträdande borgmästare Pia Pakarinen har börjat arbeta helt på distans eftersom de sannolikt exponerats. Spårningen av övriga exponerade personer pågår.