Borgmästarens info satte fokus på coronakrisens ekonomiska följder i Helsingfors

På sin info idag berättade Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori om coronakrisens inverkan på stadens ekonomi. Coronakrisen ger sig snabbt till känna i stadens ekonomi genom att skatteintäkterna faller, omkostnaderna stiger medan rörelseintäkterna minskar.

Omkring 40 procent av alla coronafall har inträffat inom Helsingforsområdet. Dessutom innebär Helsingfors servicedominerade näringslivsstruktur att den ekonomiska verksamheten sjunker mer än medeltalet. Om läget fortgår så fortsätter också ökningen av kostnaderna och minskningen av inkomsterna. Redan nu är det klart att effekterna kommer att sträcka sig ända till åren 2021 och 2022.

Preliminär uppskattning av följderna för Helsingfors ekonomi år 2020 

  • Skatteinkomsterna minskar med 340 miljoner euro
  • social- och hälsovårdsfuktionernas utgifter ökar med 200 miljoner euro
  • HRT:s budgetunderskott 80–150 miljoner euro
  • rätt få utgiftsinbesparingar: cirka 10 miljoner euro
  • de ekonomiska effekterna i sin helhet: 500–600 miljoner euro

Statens kompensation borde förverkligas i rätt proportion till de olika effekterna, som på grund av coronapandemin, uppträder i kommunerna både i fråga om utgifter och inkomster.

Ytterligare information:

Videoinspelningen på Helsingforskanalen: Borgmästarens info 21.4.2020 

Aktuellt om coronaviruset

Aktuellt från borgmästarna

Foto: Pertti Nisonen