Två personer sätter ansiktsmasker i påsar vid ett stort bord i STOA i år.

Coronakrisen har en inverkan på jämlikheten och jämställdheten – ämnet behandlas under ett seminarium på Internationella dagen för mänskliga rättigheter 10.12

Coronakrisens effekter fördelas inte jämnt i befolkningen, vilket bör beaktas i hanteringen av krisen och i planeringen av framtiden efter coronaviruset. På Internationella dagen för mänskliga rättigheter 10.12.2020 klockan 13.00–15.30 kommer Helsingfors stad att ordna ett webbaserat temaseminarium om coronakrisens inverkan på de mänskliga rättigheterna, jämlikheten och jämställdheten.

 Under detta år har coronaepidemins och begränsningarnas inverkan på förverkligandet av medborgarnas grundläggande rättigheter och ordnandet av jämlika och jämställda tjänster orsakat befogad oro i både Helsingfors och resten av Finland. Likaså i hela Europa och runt om i världen. Coronakrisens konsekvenser fördelas inte jämnt i befolkningen, och därför måste jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet vara starkt närvarande i hanteringen av och återhämtningen efter krisen.

 På Internationella dagen för mänskliga rättigheter den 10 december kommer Helsingfors stad att ordna ett webbaserat temaseminarium om coronakrisens inverkan på de mänskliga rättigheterna, jämlikheten och jämställdheten. Internationella dagen för mänskliga rättigheter firas varje år den 10 december, eftersom den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna antogs av FN:s generalförsamling 10.12.1948.

 Seminariet på Internationella dagen för mänskliga rättigheter

 I första delen av seminariet på Internationella dagen för mänskliga rättigheter får man höra tre intressanta expertanföranden som behandlar coronakrisens inverkan på de grundläggande rättigheterna i Europa samt på minoriteters välbefinnande i Finland.

I den senare delens paneldiskussion diskuteras kommunperspektivet: vad har coronakrisen betytt för förverkligandet av jämställdheten och jämlikheten i kommunernas tjänster i år. Likaså funderar man på vad det nya normala betyder för kommunen ur jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv. Det frågas också vilka lärdomar man fått under undantagstillståndet vad gäller främjande av jämlikheten och jämställdheten.

Seminariet är öppet för alla, och man bör anmäla sig senast 7.12.2020 före klocka 16.

En Teams-länk skickas till alla anmälda 8.12.2020.

Seminariet bandas inte in.

 Program.

 Välkomstord och praktiska anvisningar kl. 13.00–13.10.

 Expertanföranden kl. 13.10–14.30

 The coronavirus pandemic in the EU – fundamental rights implications (på engelska)

Policy Analyst Martha Stickings, EU:s byrå för grundläggande rättigheter FRA

Koronaepidemian vaikutukset ulkomailla syntyneiden hyvinvointiin (på finska)

projektchef Natalia Skogberg, THL

Sateenkaari-ihmiset ja -järjestöt koronakriisissä (på finska)

äldre forskare och docent Jukka Lehtonen, Helsingfors universitet/WeAll-hanke

Paus kl. 14.30–14.35

Paneldebatt kl. 14.35–15.25: Koronakriisin vaikutukset tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen kunnissa (på finska)

Nasima Razmyar, biträdande borgmästare för kultur- och fritidssektorn i Helsingfors

Sirpa Rautio, Människorättscentrets direktör

Erkki Penttinen, resultatområdeschef för Vasa stads socialarbete och familjeservice

Ilmari Nalbantoglu, t.f. verksamhetsledare för Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf

Diskussionens moderator är Laura Arikka, verkställande direktör för Dialogpaus-stiftelsen.

Seminariet avslutas 15.30

Läs mer:

Jämlikt Helsingfors

Coronakrisens effekter i Europa (på engelska)

Publicerad 24.11 och updaterad 8 och 10.12.

Foto: Virpi Peltola, Helsingfors stads materialbank.