Maskkampanjen.

Helsingfors coronakampanj fortsätter – ”Vi tar hand om varandra. Vi håller Helsingfors säkert.”

I november startade staden kampanjen ”Vi håller Helsingfors öppet”, som koncentrerade sig på att öka användningen av ansiktsmasker och därigenom hålla tjänsterna öppna. När restriktionerna stramades åt i början av december uppdaterades kampanjens budskap till formen ”Vi tar hand om varandra. Vi håller Helsingfors säkert.” ​

Med kampanjen utmanar man fortfarande att använda ansiktsmask i alla offentliga utrymmen och alltid när det är omöjligt att undvika närkontakt, samt att se till att följa även de andra säkerhetsanvisningarna, såsom handtvätt och säkerhetsavstånd. Således förhindrar vi spridning av epidemin och gör det möjligt för servicenäringarna att fortsätta med sin verksamhet och även för oss alla att ha ett liv utanför hemmen.

​Kampanjen syns i stadens informationskanaler, sociala medier och utomhusreklam fram till jul.​

Borgmästaren och de biträdande borgmästarna bedriver påverkansarbete för att stödja följandet av restriktioner och rekommendationer

De restriktioner och rekommendationer som omfattas av stadens befogenheter har nu genomförts så gott som maximalt. I dagens läge är det viktigt att koncentrera sig på att de även efterföljs i så stor utsträckning som möjligt. ​

​Borgmästaren och de biträdande borgmästarna har tillsammans med stadens sektorer kartlagt platser och situationer, där det fortfarande finns utmaningar med att följa de coronarelaterade säkerhetsanvisningarna och bedriver påverkansarbete med personliga kontakter som når fram till olika aktörer. Det är även viktigt för den privata sektorn att förstå sitt ansvar i att hejda epidemin. 

Därutöver startar man vecka 51 en kampanj särskilt i sociala medier, för att påminna om nödvändigheten i att följa restriktionerna och rekommendationerna.

Läs mer
Helsingfors - aktuellt om coronaviruset (Hel.fi/coronavirus)