Man och dator. Bild: Marja Väänänen

Cirka 5 000 ensamföretagare i Helsingfors har beviljats verksamhetsstöd på grund av coronaviruskrisen

Helsingfors stad öppnade ansökningen för ensamföretagares verksamhetsstöd den 20 april. Verksamhetsstödet för ensamföretagare är en engångsersättning på 2 000 euro för de kostnader som företagsverksamheten har orsakats under coronakrisen. Staden har nu beviljat verksamhetsstöd till cirka 5 000 företagare. Helsingfors har alltså stött ensamföretagare med cirka 10 miljoner euro för att täcka skador som orsakats av coronavirusepidemin.

Syftet med understödet för ensamföretagare är att bevara företagarens verksamhet på en ekonomiskt hållbar grund under och efter epidemin. Verksamhetsstödet är avsett endast för att täcka utgifter för egentligt näringsidkande och stödet gäller endast den akuta likviditetskrisen som epidemin har orsakat.

”I Helsingfors finns ett stort antal ensamföretagare. En stor del av dem jobbar i servicebranschen, men många av dem jobbar också inom de kreativa branscherna och i olika slags sakkunniguppgifter. Covid-19-epidemin har slagit hårt särskilt mot just de mindre företagarna i servicebranschen. Helsingfors behöver också efter epidemin ensamföretagare för att betjäna helsingforsarna och som underleverantörer för de större företagen. Därför är det viktigt att alla de som uppfyller kraven får stöd”, konstaterar servicechef Toivo Utso vid näringslivsavdelningen.

Som ensamföretagare kan man ansöka om stöd ifall företagets ekonomiska situation och omsättning har försvagats betydligt, dvs. med över 30 procent, på grund av coronaviruskrisen sedan 16.3.2020 samt ifall fjolårets företagarinkomster överskrider 20 000 euro och verksamheten har varit lönsam före coronaviruskrisen. Stödet kan sökas av en person som har varit sysselsatt på heltid som företagare, som ensam bedriver ekonomisk verksamhet och som är verksam i Finland. Med ensamföretagare avses en företagare eller yrkesutövare som inte har anställd arbetskraft, inklusive företagare på frilansbasis.

Helsingfors stad siktar på snabb behandling av ansökningar

Att ansökningstiden öppnades snabbt och att stöden betalas snabbt till företagarna har krävt stora och viktiga ansträngningar av Helsingfors stad. Exempelvis under den första ansökningsdagen kom det som bäst in över 100 ansökningar i timmen. Behovet av stöd har med andra ord varit stort under den här exceptionella tiden. Anställda från andra delar av stadsorganisationen har hoppat in och hjälpt till med behandlingen av ansökningar. Anställda har överförts på detta sätt bland annat från biblioteken, som var stängda från april till maj på grund av epidemin. Av totalt 60 ansökningsbehandlare som hoppat in har en del arbetat på heltid, medan resten har hjälpt till vid sidan om sitt eget arbete.

Till exempel Mirkka Kesti-Helia från näringslivsavdelningens arbetskrafts- och invandringsenhet flyttade under första maj-veckan inom enheten för att hjälpa till med coronastödprojektet för ensamföretagare. Läget med de egna arbetsuppgifterna vid sysselsättningens Helsingforstillägg hade blivit så pass lugnt att en flytt på deltid till stödprojektet för ensamföretagare kändes naturligt.

”Det har varit trevligt att vara till hjälp och få göra något konkret för att lindra coronasmällen. Särskilt i telefontjänsten blir det tydligt hur viktigt stödet är för företagarna. Jag fortsätter med stödansökningarna den tid det behövs eller tills mina egna arbetsuppgifter kräver min fulla uppmärksamhet. Jag är också säker på att jag kan utnyttja resultaten av utvecklingsarbetet med ansöknings- och behandlingsprocessen i ett senare skede”, berättar Mirkka Kesti-Helia.

Enkel och snabb ansökan glad överraskning för sökande

Det att sökandet av verksamhetsstöd för ensamföretagare varit så överskådligt lovordas också av ensamföretagarna i Helsingfors.

”Att ansöka om företagarstödet på 2 000 euro och det snabba beslutet fungerade fint. Jag lämnade in ansökan på tisdagen och det positiva beslutet kom redan på fredagen. Att lämna in ansökan var också enkelt. Staden skickade ett meddelande om att ett par bilagor fattades, jag skickade in dem och då jag frågade om det var allt fick jag ett snabbt jakande svar. Pengarna var på kontot redan följande vecka”, säger Sydänsylis Sirpa Korpiola, som erbjuder zonterapi och doulatjänster.

Verksamhetsstödet för ensamföretagare beviljas av arbets- och näringsministeriet och företagens hemstäder ansvarar för utdelningen av stödet till företagen. Motsvarande ansökning av verksamhetsstöd gäller också i de andra kommunerna i Finland, men stöd kan sökas endast i den kommun där företaget är registrerat.

I Helsingfors är det fortfarande möjligt att ansöka om stöd till ensamföretagare. Man kan ansöka om stöd till ensamföretagare retroaktivt fram till 30.9.2020 och stödet beviljas för tiden 16.3–31.8.2020.

Hur kan jag ansöka om stöd?

Du kan ansöka om verksamhetsstöd till ensamföretagare i Helsingfors via tjänsten asiointi.hel.fi. I tjänsten hittar du också anvisningarna. Till e-tjänsterna kommer du via asiointi.hel.fi/yksinyrittajantuki eller direkt via den här länken.

Omfattande anvisningar (finska): https://newcohelsinki.fi/fi/yksinyrittajatuki/.