C21-städerna stärker sitt Kinasamarbete

Ledarna för Finlands 21 största städer beslutade på sitt möte den 29 augusti att stärka sitt samarbete i frågor som gäller Kina.

För att bättra genomslagskraften i Kinasamarbetet grundar städerna ett samarbetsnätverk mellan städerna med fokus på Kinaärenden, vars mål är att stärka städernas gemensamma utbyte av information och växelverkan och att identifiera konkreta samarbetsteman och -områden, inom vilka det behövs gemensamma åtgärder och verksamhet.

Samarbetet inleds inom turism, vintersport och hållbar utveckling. Städerna har sedan tidigare samarbete med Kina, men hittills har Kinasamarbetet städerna emellan varit sporadiskt. Samtidigt har Kinas betydelse som en potentiell partner och i städernas internationella samarbete ökat kraftigt.

Samarbetet kan föra med sig ett flertal nyttor, bland annat nya affärsmöjligheter och investeringar, en ökning i antalet turister och i inkomsterna från turismen samt en ökning i städernas synlighet och välkändhet.

Att utnyttja den här potentialen fullt ut lyckas bäst genom en förbättring i växelverkan och samarbetet de stora städerna emellan. Genom ett mera målinriktat och systematiskt samarbete kan städerna med ett mera etablerat Kinasamarbete erbjuda sin expertis i större omfattning till stadsnätverket. 

Samarbetet kan skapa ett betydande mervärde för samarbetet mellan de finska och de kinesiska städerna, och i ett större sammanhang för relationerna och samarbetet mellan Finland och Kina. Nätverket tillför också en dimension till hela den nationella Kinastrategin och skapar bättre förutsättningar för Kinasamarbetet mellan staten och städerna.

Ledarna för Finlands 21 största städer träffades på C21-städernas möte i Åbo den 29 augusti 2018. Behandlingen av frågorna kring Kinasamarbetet fortsätter också på följande C21-möte i Esbo den 16 november 2018.

Läs mer:

Finlands 21 största städer