Branscher med höga kompetenskrav drar nytta av korta avstånd mellan företagen

Sådan ekonomisk verksamhet som i hög grad är beroende av kompetens är regionalt mycket koncentrerad. Företagen drar också nytta av närheten eftersom kortare avstånd främjar nätverken mellan företagen som en följd av att arbetskraften rör på sig, visar en undersökning. Dessutom finns ett samband med övriga organisatoriska likheter i företagen, såsom personalens utbildning. Detta framgår av en färsk undersökning från Helsingfors stadskansli.

Man kan därför främja funktionaliteten på arbetsmarknaden i Nyland och företagsnätverk genom att med hjälp av markanvändningen skapa förutsättningar för företagen att placera sig nära varandra. Detta görs genom att man särskilt utvecklar områdets företagskluster och lättillgängliga områden.

Närheten främjar nätverk också i mindre kluster i hela Nyland

En anhopning av företag gagnar företagen på många sätt; kortare avstånd ökar rörligheten bland närliggande arbetsplatser eftersom det är mer sannolikt att arbetstagare flyttar sig mellan arbetsplatser som ligger geografiskt nära. Med arbetstagarna överförs även kompetenser och nätverk.

Undersökningarna visar att företag i kunskapsintensiva branscher relativt sett har större nytta av kortare avstånd överallt i landskapet Nyland. Detta gäller både för täta kompetenskluster och för glesare områden där verksamhetsställena i genomsnitt ligger längre ifrån varandra. Detta har betydelse för områdets framtida tillväxt eftersom kompetensen spelar en allt större roll i produktionsprocessen.

Man bör därför stödja tillväxten av de starkaste kompetensklustren så att de blir större, tätare, mer mångsidiga och mer fungerande. Kompletteringsbyggande och renovering av gamla byggnader är det viktigaste så att utbudet av verksamhetslokaler kan anpassa sig till företagens efterfrågan på de attraktiva områdena. Då man utvecklar verksamhetsförutsättningarna för företag i Nyland är det viktigt att utnyttja spårtrafiksförbindelserna och de möjligheter som lättillgängliga miljöer kring stationer och hållplatser erbjuder.

Den färska undersökningen från Helsingfors stadskansli analyserar sambandet mellan geografisk närhet och personalens rörlighet i kunskapsintensiva branscher i Nyland samt hur betydelsen av närhet varierar på olika områden i landskapet. Undersökningen gjordes som en del av ROBUST - ett europeiskt projekt som forskar i och utvecklar olika former av och förvaltningsmodeller för interaktion mellan samhällen. Forskningsmaterialet består av en kombination av platsdata för verksamhetsställen i kunskapsintensiva branscher och andra uppgifter om verksamhetsställen och personal ur Statistikcentralens register.

Publikation:

Tamás Lahdelma:  Job-switching patterns in knowledge-intensive industries within the Helsinki-Uusimaa Region, Helsingfors stadskanslis arbetspapper 2019:1, pdf-publikation (på engelska), resumé i ett nötskal (på finska)