Bra miljömedvetenhet i Helsingfors, men attityderna efterlevs inte alltid

Städerna har tagit en aktiv roll då det gällt att påverka globala miljöproblem och klimatförändringen. Även stadsbornas åsikter och konsumtionsvanor är viktiga då städerna ställer in kursen på att skona miljön.

Enligt en undersökning om miljöattityder i Helsingfors och Vanda är den allmänna medvetenheten om till exempel klimatförändringen på god nivå. Miljövänliga attityder är vanliga, och många är också beredda att betala extra för en bättre miljö. Ändå tar sig attityderna varierande uttryck i vardagslivet. Som exempel förklarades en vegetabiliskt orienterad diet enligt utredningen klart av en medvetenhet om klimatförändringen. Detta framgår av en artikel i senaste numret av webbtidskriften Kvartti.

Sammangyttring sätter samlevnaden mellan människa och natur på prov

Senaste Kvartti presenterar olika aspekter på stadsmiljön och naturen i Helsingfors. Bland annat ingår en intervju med Helsingfors universitets rektor Jari Niemelä där han betonar att det de närmaste åren kommer att behövas noggrann stadsplanering i och med att Helsingfors just nu växer rekordsnabbt. Det är viktigt att planera så att grönområden och vattenområden inte tar stryk i ett läge där bostadsbehovet växer och markresurserna är begränsade. Dessutom berättar Niemelä om sitt eget ämnes, nämligen stadsekologins, möjligheter att stöda en hållbar stadsutveckling.

Vad gör Helsingfors för att vi ska kunna anpassa oss till verkningarna av klimatförändringen och gardera oss mot hot och minimera dem? De senaste åren har Helsingfors och andra städer skärpt sina klimatmålsättningar. Fram till år 2035 ska växthusgasutsläppen skäras ner med 80 procent jämfört med nivån år 1990. I detta nummer berättar Helsingfors stads miljödirektör Esa Nikunen om stadens åtgärdsprogram för kolneutralitet, som gäller alla utsläpp inom Helsingfors oavsett vem som förorsakar dem.

I de övriga artiklarna behandlas bland annat miljöns estetiska betydelse för stadsbornas välmående, miljöskyddets historia i Helsingfors samt vikten av kunskap om förändringen i naturens mångfald.

Kvartti är en tidskrift som utges av Helsingfors stad. Den utkommer fyra gånger om året med aktuella forskningsrön och statistiska analyser om Helsingfors.

Läs hela tidskriften Kvartti 3/2018.