Borgmästaren Juhana Vartiainen och Aliina Ruuttunen

En ung tar över borgmästarposten i Plans kampanj #GirlsTakeover

Flickor runt om i världen tar politiska, sociala och ekonomiska ledarpositioner som en del av firandet av internationella flickdagen den 11 oktober. I år lyfter barnrättsorganisationen Plan Internationals kampanj #GirlsTakeover fram aktuella frågor om ekonomins inverkan på jämställdhet och flickors rättigheter. I år arrangeras kampanjen för sjätte gången i Finland.

Flickor och unga kvinnor som deltar i Plans verksamhet tar över platserna för finansminister Annika Saarikko, Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen, Talouselämäs chefredaktör Jussi Kärki, PwC:s vd Mikko Nieminen, LokalTapiolas vd Juha Koponen och Stora Ensos vd Annica Bresky.

Ungdomarna som tar över dessa befattningar är Idun Söderlund, 15, Villmanstrand, Aliina Ruuttunen, 18, Jyväskylä, Sofia Salminen, 18, Vittis, Venla Taubert, 16, Tammerfors, Eedit Ojala, 15, Ilmola och Elli Haaramo, 18, Helsingfors.

Plans #GirlsTakeover-kampanj påminner oss om att även om Finland internationellt betraktas som ett mönsterland för jämställdhet så har vi fortfarande mycket att göra på olika nivåer i vårt samhälle. Kvinnors och flickors delaktighet och kompetens i både ekonomin och arbetslivet ökar välfärden och välståndet i hela vårt samhälle. Det gemensamma bästa stärks när det finns olika människor i olika positioner på alla nivåer i samhället. När vi behandlar varandra som experter och kollegor på samma sätt, oavsett kön eller bakgrund, kan också kvinnor och flickor fullfölja sina drömmar inom olika samhällssektorer utan attitydmässiga eller strukturella begränsningar, säger borgmästaren Juhana Vartiainen.

Temat för #GirlsTakeover i år är flickor, ekonomi och jämställdhet. Jämställdhet är en fråga om mänskliga rättigheter, men den korrelerar också starkt med ekonomisk tillväxt. Ju mer jämställt ett land är, desto högre är dess bruttonationalprodukt. Och effekten går åt båda hållen: jämställdheten påverkar ekonomin och ekonomin påverkar jämställdheten.

Befattningen jag kommer att ta över är viktig även med tanke på årets ekonomitema. Helsingfors borgmästares ansvar omfattar många saker som är relaterade till stadens ekonomi, som att förbereda budgeten och se till att den följs. Jag hoppas att #GirlsTakeover-dagen kommer att väcka diskussion och göra människor mer medvetna om jämställdhetsfrågor. Det vore viktigt att stödja förverkligandet av flickors rättigheter både i Finland och runt om i världen, säger Aliina Ruuttunen, som tar över borgmästarposten den 4 oktober.

Politiska beslutsfattare, myndigheter, institutioner och företag kan med sitt agerande främja jämställdhet och flickors och kvinnors möjligheter att uppnå ekonomisk jämställdhet.

I varje övertagande behandlas det ekonomiska temat på lite olika sätt. Till exempel i företag kommer de unga flickorna som tar över också att lyfta fram effekterna av jämställdhet och mångfald i arbetslivet och finanssektorn på ekonomin.

Återkommande kriser drabbar flickor särskilt hårt

Globalt sett har flickor fortfarande färre möjligheter till utbildning och sysselsättning än pojkar eftersom deras framtid inte anses värd att investera i.

Det arbete som flickor och kvinnor utför förblir alltför ofta obetalt och osynligt på grund av bristande uppskattning. I det nuvarande ekonomiska systemet är lika möjligheter att tjäna tillräckligt och uppnå ekonomiskt oberoende förutsättningar för att flickor och kvinnor ska kunna bestämma över sina egna liv, påminner Ossi Heinänen, generalsekreterare för Plan International Finland.

Politiska beslutsfattare, myndigheter, institutioner och företag kan vidta åtgärder för att säkra flickors ställning även under kriser. Kriser som den över två år långa coronaviruspandemin, kriget i Ukraina och den därav följande kraftiga prisökningen samt klimatkrisen har drabbat de mest utsatta människorna mest. Den globala hungerkrisen, som förvärras av återkommande kriser, drabbar flickor och deras familjer hårdast i utvecklingsländer.

Flickor tas ut ur skolan före pojkar om föräldrarna inte har råd med skolavgifterna för alla sina barn. Antalet barnäktenskap har börjat öka i flera länder eftersom föräldrar har varit tvungna att ta till extrema överlevnadsmetoder för att få mat på bordet, säger Heinänen.

#GirlsTakeover ger flickorna en möjlighet att genuint och väsentligt påverka de beslut som fattas under dagen. Globalt har flickor tagit över tusentals ledarpositioner i totalt 70 länder sedan 2016.

Läs mer

plan.fi/girlstakeover

plan.fi/tyttöjenpäivä