Borgmästare Jan Vapaavuori

Borgmästarens info torsdag 13 augusti: De ekonomiska utsikterna i Helsingfors

Hur ser Helsingfors ekonomi ut efter coronavåren? Hurdant är utgångsläget för planeringen av stadens budget för nästa år? Borgmästare Jan Vapaavuori redogör för stadens allmänna ekonomiska situation och utgångsläget för planeringen av nästa års budget i en direktsändning på Helsingforskanalen den 13 augusti 2020 kl. 9.30.

Borgmästarens ekonomiska info visas på Helsingforskanalen och på Helsingfors stads Facebooksidor.

Helsingforskanalen på adressen: helsinkikanava.fi

Facebooksändningen på adressen: facebook.com/helsinginkaupunki

Den ekonomiska ramen tas upp till behandling i stadsstyrelsen måndag 17 augusti. Stadsstyrelsens föredragningslista publiceras torsdag 13 augusti 2020 kl. 14 här.