Se borgmästarens info 3 april på Helsingforskanalen

Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori berättade om nya och aktuella ärenden gällande coronavirussituationen för stadsborna och stadens anställda den 3. april. Infon kan ses nu på Helsingfors-kanalen.

Borgmästarens informationstillfälle har hållits den här gången huvudsakligen på svenska. Informationstillfället visades direkt på Helsinki-kanava och på Helsingfors stads Facebook-sidor.

Helsingforskanalen finns på adressen: helsinkikanava.fi

Sändningen i Facebook finns på adressen: facebook.com/helsinginkaupunki