Böle nya station öppnas för passagerare torsdagen 17 oktober. Foto: Maikki Käyhkö.

Böle station, köpcentret Tripla och musikmuseet Fame öppnades

I byggandet i Böle nås i oktober en mellanetapp som är värd en fest. Köpcentret Tripla, den nya järnvägsstationen och Bölebrons kollektivtrafikterminal blir färdiga den 17 oktober och det nya västra tilläggsspåret den 21 oktober. 

Räddningsverket övar i Industrigatans tunnel som öppnas i oktober i Mellersta Böle tisdagen 1.10 och torsdagen 3.10 kl. 10.30–13.00.

Tjänsterna i Böle och hela Helsingfors förbättras då det nya köpcentret öppnas. Till Tripla kommer man lätt med kollektiva trafikmedel. Dessutom jobbar allt fler i fortsättningen i Tripla. Också Musikmuseet Fame öppnar dörrarna för allmänheten 17.10.

Böle nya station öppnas för passagerare torsdagen 17 oktober

Böle nya station öppnas för passagerare torsdagen 17 oktober kl. 9 samtidigt som köpcentret Tripla. Detta betyder förändringar i stationens gång- och körförbindelser och bättre service för passagerarna. Den nya stationen är belägen på samma plats som den gamla Böle station, och förbindelsen till Östra Böle, Bangårdsvägen och Bölebron är densamma som innan den gamla stationen revs år 2017.

Den tillfälliga stationen är i användning ännu torsdagen 17.10 men tas ur bruk natten mellan torsdag och fredag. Därefter används endast Böle nya station. Den norra gångtunneln används på samma sätt som hittills.

När den nya järnvägsstationen och kollektivtrafikterminalen öppnas blir Böle en ännu viktigare knutpunkt och kollektivtrafikens centralaste bytesplats. De ökade passagerarströmmarna flyter smidigare än förr eftersom det går att promenera direkt till spårvagnen och bussen från tåget. Dessutom stannar bussarna 23, 50, 59, 500, 510, 506 och 518 där.

Trafikförändringarna kompletteras måndagen 21 oktober då rutterna för stombusslinjerna 500 och 510 ändras, och ändhållplatsen för spårvägslinjerna 2 och 7 flyttas från Västra Böle till Böle station. Därtill tas ett nytt spår 11 i bruk. På spåret stannar P-tågen via Myrbacka till flygplatsen och A-tågen till Alberga.

Lokvägen är cyklisternas huvudsakliga förbindelse i riktningen norr–söder räknat från 17 oktober. Cykelparkeringen omvandlas vid stationen eftersom Tripla har flera cykelplatser för 3 400 cyklar både i varma lokaler och utomhus.

Bekanta dig mer i detalj med de förändringar i kollektivtrafiken som Böle station för med sig på HRT:s webbsidor på https://www.hsl.fi/sv/böle.

Karta över Böle stations närmiljö med bussarna och spårvagnarna från stationen med avgångshållplats enligt situationen 21.10.2019.

Blicken mot framtiden

Fastän en viktig mellanetapp har nåtts fortsätter byggandet och utvecklingen i Böle ännu länge efter att järnvägsstationen, kollektivtrafikterminalen och köpcentret har blivit färdiga. Norr om Tripla börjar byggandet av Bangårdskvarteren och anläggandet av gator fortskrider. Fastän en del av Lokvägen färdigställs i oktober kommer gatulinjen i den norra delen att ändras under de kommande åren.

Byggandet av flervåningshus har börjat också i det alldeles nya bostadsområdet Postparken i den norra delen av Böle. Postparken byggs i förra området för landtrafikcentralen, nära Centralparken och Ilmala bangård. År 2019 inleds byggarbeten i sammanlagt sex kvarter. Samtidigt anläggs gatorna i området och den övriga kommunaltekniken byggs.

Böle på webbsidorna Nytt i Helsingfors