Biträdande borgmästare Razmyar talar på World Cities Culture Summit

Biträdande borgmästare Nasima Razmyar deltar i det årliga huvudevenemanget för nätverket World Cities Culture Forum i San Francisco. Nätverket samlar ihop världens ledande kulturstäder. Biträdande borgmästaren talar vid evenemangets öppningsseminarium onsdagen 14.11.

– Medlemskapet i städernas kulturforum bidrar till Helsingfors ställning som en internationell kulturstad. Nätverket erbjuder ett utmärkt tillfälle att förstärka relationerna till andra kulturpositiva storstäder. Det är fint att få tala till andra städers representanter i San Francisco bland annat om centrumbiblioteket Ode, konstaterar biträdande borgmästare Nasima Razmyar.

World Cities Culture Forum ger årligen ut en forskningsrapport som jämför medlemsstäderna med 70 olika kulturindikatorer. Till nätverket hör i nuläget mer än 30 städer i olika delar av världen. Av de nordiska länderna är Stockholm och Oslo medlemmar. Som en medlem i nätverket WCCF får Helsingfors tillförlitlig jämförelseinformation om konstens och kulturens tillstånd i relation till andra städer i världen. Genom nätverket kan Helsingfors marknadsföra sin egen konst- och kulturkunskap och hitta nya lösningar för att stödja konst och kultur.

World Cities Culture Summit fokuserar i år på förhållandet mellan kultur och teknologi. Evenemanget samlar ihop ledarna med ansvar över kulturen i medlemsstäderna. Helsingfors representeras förutom biträdande borgmästare Razmyar också av kulturdirektör Tuula Haavisto

Mer information om nätverket och evenemanget:

World Cities Culture Forum


San Francisco Summit Programme 2018 (pdf)


DELA