Pia Pakarinen i en lekpark

Biträdande borgmästare Pia Pakarinens lekparksturné startar

Pia Pakarinen, biträdande borgmästare för fostran och utbildning, väntar redan entusiastiskt på sin fjärde lekparksturné. Den här gången börjar turnén i lekparken Seppä den 7 juni 2021 klockan 12.00.

”Lekparkernas sommarmåltider är ett säkert tecken på att sommaren är här! Jag är ivrig att få ta tag i sleven igen efter ett långt coronaår”, säger Pakarinen. Hon uppmuntrar alla barnfamiljer att delta i lekparksverksamheten. 

I sommar styr Pakarinen kosan mot tio parker. Pakarinen ser särskilt fram emot samtalen med familjer och personal. ”Under det långa coronaåret har kontakten delvis kunnat ersättas med digitala verktyg och sociala medier, men jag ser redan verkligen fram emot att samtala ansikte mot ansikte. Barn och unga har haft det svårt under restriktionerna och jag vill höra familjernas och personalens syn från fältet”, fortsätter Pakarinen. Pakarinen har besökt alla stadens lekparker under sin mandatperiod.

Pakarinen är nöjd över att lekparkerna även i sommar kan hållas öppna i begränsad omfattning. I sommar erbjuder 33 av stadens över 60 parker verksamhet och sommarmåltider för Helsingforsbor under 16 år. ”Förra sommaren fick vi lära oss om coronasäker verksamhet. Man kan känna sig trygg i lekparken”, säger Pakarinen.

Biträdande borgmästare Pia besöker parkerna vid lunchtid klockan 12.00 enligt följande:

  • 7.6 Lekparken Seppä
  • 8.6 Lekparken Lampi
  • 9.6 Lekparken Munkki
  • 15.6 Lekparken Soihtu
  • 18.6 Lekparken Tullinpuomi
  • 21.6 Lekparken Lohikäärmepuisto
  • 23.6 Lekparken Tuorinniemi
  • 24.6 Lekparken Arabia
  • 29.6 Lekparken Jalopeura
  • 28.6 Lekparken Nuoli


Mera information:

Helsingfors lekparker