Befolkningstillväxten blev långsammare i Helsingfors, men snabbare i Esbo och Vanda

Helsingfors hade 648 042 invånare vid årsskiftet 2018/2019. Folkmängden ökade med 4 770 invånare, dvs. 0,7 procent, under år 2018. Befolkningstillväxten i Helsingfors har blivit långsammare, den var 3 300 personer mindre än 2017, då tillväxten visserligen var exceptionellt stor. Sedan 2013 har befolkningstillväxten i Helsingfors visat en sjunkande trend.

Största orsaken till att befolkningen inte växte lika snabbt är att personer som varit skrivna i Helsingfors men som länge vistats på okänd ort ströks ur Helsingfors befolkningsstatistik i högre grad i fjol än året innan. Dessutom minskar antalet födda alltjämt i huvudstaden. Antalet har minskat stadigt sedan 2015. Också utflyttningen till de andra kommunerna i regionen ökade rejält i fjol. Byggverksamheten i Esbo och Vanda har ökat avsevärt de senaste åren.

Rekordsnabb tillväxt i Vanda

I den övriga huvudstadsregionen uppgick befolkningstillväxten till 9 718 invånare. Detta är 1 344 personer mer än året innan, eftersom i synnerhet Vanda växte exceptionellt mycket, med hela 5 139 invånare. Senast Vanda har haft en större tillväxt än så var 1975.

Befolkningstillväxten i Helsingfors började bli långsammare i höstas. I januari–februari i år ökade Helsingfors befolkning bara med knappt 200 personer, medan Esbo och Vanda under samma period fick tusen nya invånare vardera.

Antalet barn under skolåldern ökar inte längre i Helsingfors

Åldersklassen 1–6-åringar ökar allt långsammare, år 2018 med bara 17 barn. Antalet barn i grundskoleåldern, dvs. 7–15-åringarna, ökade fortfarande betydligt, med 1 570. Den arbetsföra befolkningen, dvs. 18–64-åringarna, ökade mindre än ett år tidigare, med 1 650 invånare. Antalet 65 år fyllda ökade i fjol med knappt 2 000 i huvudstaden och antalet 75 år fyllda med ungefär 1 400.

Mängden finskspråkiga helsingforsare ökade med ca 1 200 personer och de svenskspråkiga med knappt 200. De som har ett annat modersmål än de inhemska språken ökade med drygt 3 500, och deras andel av befolkningen uppgår nu till 15,7 %.

Sifforna baserar sig på Statistikcentralens statistik över befolkningsstrukturen, som gavs ut i dag.

Folkmängd i Helsingfors och jämförelseområdena vid årsskiftet 2018/2019 och förändring i folkmängden 2017 och 2018

 

31.12.2018

Förändring 2017

Förändring 2018

Helsingfors

648 042

8 091

4 770

Esbo

283 632

4 461

4 588

Vanda

228 166

3 686

5 139

Grankulla

9 615

227

-9

Huvudstadsregionen

1 169 455

16 465

14 488

Kranskommunerna

322 390

2 011

2 262

Helsingforsregionen totalt

1 491 845

18 476

16 750

Övriga Finland

4 026 074

-8 643

-11 961

Hela landet

5 517 919

9 833

4 789


Källa för tabelluppgifterna: Statistikcentralen