Basstatistik om Helsingfors nu på sju språk

Den behändiga lilla broschyren Helsingfors i siffror, alias ”fickstatistiken”, har nu uppdaterats igen på sju språk, nämligen finska, svenska, engelska, ryska, tyska, franska och kinesiska.

Fickstatistiken innehåller grundläggande statistik om staden inom femton temaområden, bland annat folkmängd, boende, utbildning, sysselsättning, kultur, besöksnäring och turism, och hälsa. Ny betoning ges på vissa aktuella och för staden viktiga teman såsom folkökning, miljöfrågor, stadsevenemang och den livliga turisttrafiken.

Publikationen webbledes:

Tilastotietoja Helsingistä 2018 – fickstatistiken på finska, pdf

Helsingfors i siffror 2018 – fickstatistiken på svenska, pdf

Helsinki facts and figures 2018 – fickstatistiken på engelska, pdf

Helsinki in Zahlen 2018 – fickstatistiken på tyska, pdf

Helsinki en chiffres 2018 – fickstatistiken på franska, pdf

2018年赫尔辛基实情录 – fickstatistiken på kinesiska, pdf

Хельсинки в цифрах 2018 – fickstatistiken på ryska, pdf