Övningarna för balen på de gamlas dag i gymnasiet Ressu under hösten 2021.

Bänkskuddardagens lastflaksåkning och balen på de gamlas dag flyttas i Helsingfors

Bänkskuddardagens lastflaksåkning flyttas till en tidpunkt efter studentskrivningarna till april 2022. Närmare tidpunkt för åkningen kommer man senare överens om tillsammans med gymnasierna i Helsingfors.

Bänkskuddardagen den 10 februari 2022 genomförs i Helsingfors stads gymnasier virtuellt, till exempel i form av abishow.

Även balen på de gamlas dag flyttas till april–maj 2022. Av skäl som förknippas med lokalbokningar bestämmer stadens gymnasier själva om en mer exakt tidpunkt för sina bal, och det finns inget gemensamt datum för dem på huvudstadsregionnivån eller på stadsnivån. Studerande som deltar i balen är med i planeringen av dagen.

Med dessa förflyttningar beaktas försämringen av epidemisituationen och främjas studerandenas, personalen och stadsbornas hälsosäkerhet, samt minimeras exponeringar och smittor. Dessutom vill man trygga studentskrivningarna som ordnas 15.3–1.4.2022. Staden påminner abiturienterna också om ett ansvarsfullt och hälsosäkert beteende på fritiden.

Förflyttningarna följer THL:s, SHM:s, UBS:s och Helsingfors stads anvisningar. Besluten har fattats i enlighet med försiktighetsprincipen och de har förberetts tillsammans med Privatskolornas Förbund och huvudstadsregionens städer i januari 2022. Balen på de gamlas dag flyttas i alla städer i huvudstadsregionen, men när det gäller bänkskuddardagen har Vanda fattat ett avvikande beslut och ordnar lastflaksåkningen vid normal tidpunkt.

Läs mer:
Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Kuva: Maija Astikainen.