Coronapasset testas. Bild: Sari Myllyniemi

Avläsningsapplikationen för THL:s nya coronapass testades vid Helsingfors stads morgonkaffetillställning

Statsrådet har lämnat in ett förslag till riksdagen, enligt vilket man skulle möjliggöra ibruktagande av coronapasset i Finland i oktober. Institutet för hälsa och välfärd (THL) utvecklar för närvarande en avläsningsapplikation för coronaintygets QR-kod. Med hjälp av den skulle man kunna använda coronaintyget från Mina Kanta-sidorna som coronapass. Innan avläsningsapplikationen publiceras har THL velat testa dess funktionalitet och användbarhet. THL bad Helsingfors stad om hjälp med försöket, vilket staden gick med på med nöje. Helsingfors stad ordnade redan i augusti två tillfällen där möjliga verksamhetsmodeller för coronapasset testades som pilotprojekt.

”Vi hjälper gärna THL att säkerställa att den nationella avläsningsapplikationen fungerar och är enkel att använda. Det är i stadens och hela samhällets intresse att användningen av coronapasset är så okomplicerat som möjligt, om coronapasset behövs för att ersätta andra begränsningar”, konstaterar Jani Moliis, enhetschef för företagstjänsterna som koordinerar coronapassärendet inom staden.

Syftet var att testa hur coronaintygets avläsningsapplikation fungerar i varierande förhållanden

Helsingfors stad ordnade ett testtillfälle för coronaintygets avläsningsapplikation torsdagen den 23 september. Helsingfors stads personal som deltog vid tillfället testade avläsningsapplikationen i centrumbiblioteket Ode. Coronaintyget som hämtades från Mina Kanta-sidorna lästes av med avläsningsapplikationen i olika miljöer antingen nedladdat i telefonen eller utskrivet på papper. Syftet var att testa hur avläsningsapplikationen fungerar i exempelvis olika belysningar. THL ansvarar för det tekniska genomförandet av avläsningsapplikationen med finansiering och handledning från SHM. Solita ansvarar för den tekniska utvecklingen av applikationen. 

”Pilotprojektet i Ode hjälpte oss att säkerställa att användningen av applikationen verkade tillräckligt enkel, så att applikationen kan användas smidigt i olika situationer och det kan för sin del hjälpa anordnandet av säkra evenemang”, konstaterar Mika Pihlajamäki, THL:s informationsarkitekt. 

Applikationen, som har utvecklats av THL och Solita, kommer att tas i bruk i större omfattning när lagstiftningen som möjliggör coronapasset träder i kraft. Den nya coronapassapplikationen kommer då att finnas tillgänglig i applikationsbutikerna för Android- och Apple-telefoner där vem som helst kan ladda ner den till sin smarttelefon.

”Applikationen är enkel men oumbärlig om coronapasset tas i bruk i Finland. Det är fint att se användarnas entusiasm och få respons från Helsingforsborna om hur enkel den är att använda”, konstaterar Risto Kaikkonen, chef för Solitas hälso- och välfärdsenhet.

I stora städer som Helsingfors har kultur-, evenemangs- och restaurangbranscherna en central betydelse för att skapa livskraft. Coronapasset skulle därför ha en stor inverkan på ett kontrollerat öppnande av samhället samt en nystart av turismen och därför har Helsingfors deltagit som en aktiv partner till statsförvaltningen i att möjliggöra och skapa pilotprojekt för ibruktagandet av coronapasset. I och med ibruktagandet av passet skulle man på ett väsentligt sätt kunna både underlätta företagens verksamhet och minska ungdomsarbetslösheten särskilt inom servicebranschen.

Nyhets bild: Syftet var att testa hur coronaintygets avläsningsapplikation fungerar i varierande förhållanden. Bild: Sari Myllyniemi.