Stadsfullmäktige sessionssal.

Årets första fullmäktigesammanträde inleds på onsdag med en frågestund

Stadsfullmäktige sammanträder för första gången efter julpausen onsdagen den 19 januari. Sammanträdet börjar kl. 18. Efter frågestunden behandlas bland annat anslag som reserverats för återhämtning efter covid-19-pandemin och detaljplaneändringar i Dal och Främre Tölö.

Återhämtningspaketet går till social- och hälsovården, kultur- och fritidssektorn samt fostrans- och utbildningssektorn.

Detaljplaneändringen i Dal gäller Dals nuvarande sjukhusområde. Ändringen gör det möjligt att bygga ett nytt sjukhuscampus. Detaljplaneändringen i Främre Tölö gör det möjligt att uppföra en nybyggnadsdel i anslutning till Nationalmuseets huvudbyggnad med hänsyn till dess skyddsvärden.

Sammanträdet börjar klockan 18 och kan följas i direktsändning på Helsingforskanalen. Sammanträdet kan också ses senare som inspelning på Helsingforskanalen.

Fullmäktiges beslut kan följas i ett fält under sändningsvyn på Helsingforskanalen. Efter sammanträdet kan man även läsa om besluten i stadsfullmäktiges beslutsmeddelande.

Sammanträdet diskuteras på Twitter med hashtaggen #helvaltuusto.

Läs mer:
Stadsfullmäktiges föredragningslista 19.1.2022
Helsingforskanalen