Människor som tillbringar tid utomhus i en park på en solig vårdag med Arabias fabrik i bakgrunden.

Arabiastrandens, Gumtäkts och Majstads invånare bjuds in till borgmästarens invånarkväll på webben 4.3

Borgmästarens invånarkväll på webben ordnas torsdagen den 4 mars klockan 18.00–19.30. Man kan delta i webbevenemanget som behandlar Arabiastrandens, Gumtäkts och Majstads aktuella ärenden på Helsinki-kanava.

Man kan skicka sin egen fråga till Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori och stadens sakkunniga under evenemanget genom Helsinki-kanavas webbplats.

På borgmästarens invånarkvällars webbplats publiceras instruktioner för att skicka frågor, mer information om deltagande i borgmästarens invånarkväll och eventuella ändringar beträffande evenemanget.

För att förbereda borgmästarens invånarkväll samlas aktuella ämnen gällande Arabiastranden, Gumtäkt och Majstads i KerroKantasi-tjänsten.

Invånarkvällen ordnas av Helsingfors stad i samarbete med Artova ry och Kumpula-seura.

En inspelning av evenemanget.

Läs och se mer:

Video (På finska)

Delta i borgmästarens invånarkväll via webben 

Facebook

KerroKantasi-tjänsten

Borgmästarens invånarkvällar

Delaktighets- och interaktionsmodellen

Foto: Milla Karkulahti, Artova ry.

Publicerad 15, 25.2 och updaterad 4.3..