Foto: Suomen Ilmakuva Oy

Arabiastranden färdigställs

Arabiastranden har efter 15 års byggande blivit ett hem för 8 000 invånare. Det är till funktionerna en mångsidig stadsdel: bostadsområde, campus och koncentration av arbetstillfällen.

Arabiastranden var det första områdesbyggnadsprojektet i Helsingfors innerstad. Det unika i området framhålls av en stark historisk skiktning. I Arabiastranden finns erinringar såväl från tiden då Helsingfors grundades i mitten av 1500-talet, från jordbruksperioden, från områdets villaepok och från industrialiseringens tidevarv.

”Helsingfors har i och med byggandet av Arabiastranden återvänt till sina rötter. Samtidigt är stadsdelen en vägvisare i brytningen av den historiska stadsstrukturen, där närheten till havet, en särpräglad design och hållbar utveckling betonas”, säger stadsdirektör Jussi Pajunen.

Arabiastrandens speciella omständigheter och dess okonventionella områden och strukturer förutsätter utveckling av nya slags lösningar och även nya former av samarbete som avviker från det traditionella tankesättet i fråga om parternas rolluppdelning. De här lärdomarna har sedermera utnyttjats i stadens andra områden, på andra håll i Finland och till och med utomlands.

Färdigställandet firas på Bokvillan

Färdigställandet av Arabiastranden firas på Bokvillan, Tavastvägen 125, tisdagen den 25 augusti från och med klockan 16.30. Tillställningen öppnas av biträdande stadsdirektör Anni Sinnemäki och talare är styrelseordförande Raimo Pokela, Arabian Palvelu Oy, projektledare Niina Puumalainen och projektingenjör Petri Hoppula, områdesbyggnadsprojektet Arabia-Hermanstad, Helsingfors stad, ordförande Christian Sannemann, Artova, invånaren Juhani Mattila och Sanna Wuorio, Arabian asukastalot ry.

Läs mera

DELA