Befolkningsökning 2019-2035 på kartan.

År 2027 kommer Helsingfors befolkningssiffra att överskrida 700 000 invånare

I år förväntas Helsingfors tillväxt stanna under 5 000 invånare, medan tillväxten under 2010-talet var i genomsnitt 7 000 invånare per år. Tillväxten förväntas komma nära den normala nivån redan nästa år, och Helsingfors befolkningssiffra förväntas överskrida 700 000 invånare år 2027.

Dessa uppgifter framkommer ur Helsingfors stadskanslis nya publikation Befolkningsprognos för Helsingfors och Helsingforsregionen 2020–2060 samt Helsingfors befolkningsprognos per område fram till år 2035. 


Enligt prognosens basalternativ kommer Helsingfors befolkning att öka från nuvarande 653 835 invånare till 700 000 invånare år 2027. År 2050 kommer befolkningssiffran att vara 820 000 och år 2060 uppnås 860 000 invånare. Alternativet för snabb tillväxt är 90 000 invånare högre, och alternativet för långsammare tillväxt är 60 000 lägre än basalternativet år 2060.

På grund av coronaepidemin blir Helsingfors tillväxt under 5 000 invånare i år, men i basalternativet antas det att tillväxten kommer nära den normala nivån redan nästa år. Under 2021–2030 prognostiseras det att Helsingfors genomsnittliga tillväxt per år blir 6 250 invånare, medan den genomsnittliga tillväxten under 2010-talet var 7 000 invånare per år.

Enligt prognosens basalternativ kommer Helsingforsregionens befolkning att stiga till två miljoner år 2056. I slutet av 2019 hade Helsingforsregionen 1,51 miljoner invånare.

Nativiteten förväntas hållas på nuvarande nivå, antalet pensionärer och barn i skolåldern stiger

År 2022 förväntas det finnas tusen färre barn i småbarnspedagogikåldern än nu, och den nuvarande nivån kommer att uppnås på nytt först år 2026. Däremot kommer antalet barn i grundskoleåldern att stiga med 5 500 barn fram till år 2025.

På 2010-talet steg antalet invånare mellan 65 och 74 år, men nu har ökningen stannat upp. På motsvarande sätt börjar antalet invånare över 75 år att stiga snabbt. På bara tio år kommer antalet 75-åringar att stiga med 22 000 invånare, alltså med nästan 50 procent.

Helsingfors förväntas förlora 3 000–3 500 invånare per år som utflyttningsöverskott till de andra kommunerna i regionen, vilket motsvarar den genomsnittliga nivån 2000–2019.

Helsingfors viktigaste tillväxtområden är Busholmen, Fiskehamnen, Kronbergsstranden och Böle

De viktigaste tillväxtområdena i befolkningsprognosen som utarbetats per område fram till 2035 är de stora projektområdena i Fiskehamnen, Böle, Kronbergsstranden och övriga delar av Degerö samt på Busholmen.

Övriga tillväxtområden är Nordsjö, området på före detta Malms flygplats, Ärtholmen och Drumsö-Björkholmen-området.

Prognosen för den svenskspråkiga befolkningen

Helsingfors svenskspråkiga befolkning på 36 500 invånare prognostiseras stiga till 42 000 invånare fram till år 2050. Befolkningsandelen förväntas ändå minska från nuvarande 5,6 procent till 5,2 procent. Antalet barn i småbarnspedagogikåldern kommer att minska en aning under kommande år också inom den svenskspråkiga befolkningsgruppen, men kommer att återgå till nuvarande nivå i slutet av 2020-talet. Ökningen i antalet barn i grundskoleåldern kommer att nå sin topp före 2024.

Antalet svenskspråkiga invånare prognostiseras stiga i synnerhet i Mellersta, Södra och Sydöstra stordistrikten.

Befolkningsprognos för Helsingfors och Helsingforsregionen 2019–2060 –

Prognosen områdesvis 2019–2035

Statistik och forskning i Helsingfors