Anvisningar för användningen av ansiktsmask för Helsingfors stads personal är oförändrade

Helsingfors stads coronakoordinationsgrupp beslutade på sitt sammanträde den 19 januari 2022 att riktlinjerna för användningen av ansiktsmask för personalen blir oförändrade. Personalen måste använda ansiktsmask vid kundservice och när man jobbar i samma lokaler som andra personer, eller när man går i allmänna utrymmen på arbetsplatsen.

Staden erbjuder kirurgiska mun- och nässkydd för medarbetare som gör närarbete. Andningsskydd i klassen FFP2 används endast i särskilt definierade uppgifter inom social- och hälsovårdssektorn, där man jobbar med personer som är i riskgrupper för allvarlig covid-19-sjukdom.

Man planerar inte att utvidga användningen av FFP2-mask. Stadens medarbetare får alltid, om de vill, använda sin egen FFP2-mask i stället för en kirurgisk mun- och nässkydd. Arbetshälsoinstitutet rekommenderar FFP2-masken i synnerhet för ovaccinerade.

Det viktigaste är att ha vaccinationsskydd och använda en kirurgisk ansiktsmask noga i alla situationer och att undvika kontakter utan mask, även då man tar paus.