Användning av stadens lokaler för tillställningar som hänför sig till 2021 års kommunalval

Helsingfors stadskansli har i dag 12 januari 2021 publicerat en anvisning om användning av stadens lokaler för tillställningar som hänför sig till 2021 års kommunalval.

Den här anvisningen tillämpas på ordnandet av tillställningar i inomhuslokaler i stadens besittning som hänför sig till 2021 års kommunalval.

Anvisningen kan läsas här