Stadshuseet.

Antti Leino och Teresa Salminen arbetar som borgmästare Juhana Vartiainens politiska specialmedarbetare

Antti Leino, 35, och Teresa Salminen, 28, arbetar som borgmästare Juhana Vartiainens politiska specialmedarbetare. Specialmedarbetarna kallas till sin uppgift och hör till Helsingfors stadskanslis personal.

Antti Leino är till sin utbildning Master of Science från London School of Economics och Bachelor of Arts från Newcastle University. Innan han började som specialmedarbetare arbetade Leino vid Privatsektorns Chefer och Specialister YTY, en intressebevakningsorganisation under Akava, som chef för samhällsrelationer. I sin nuvarande uppgift hjälper Leino borgmästarens särskilt i frågor som har att göra med politiskt beslutsfattande, och leder staben.

Teresa Salminen är till sin utbildning magister i samhällsvetenskap från Tammerfors universitet. Salminen arbetade tidigare som borgmästare Jan Vapavuoris specialmedarbetare 17.5–2.8.2021. Innan det arbetade Salminen som kommunikationssakkunnig vid Kommunförbundet. Salminen fortsätter arbeta främst med uppgifter som har att göra med borgmästarens kommunikation.

Båda inledde sitt arbete som borgmästare Vartiainens specialmedarbetare den 3 augusti 2021.