Människor samlas utomhus.

Ansökan om allmänna understöd och verksamhetsunderstöd för invånardelaktighet öppnar i april

I år delar Helsingfors stad ut 1 096 000 euro i understöd för invånardelaktighet.
Ett informationstillfälle om Helsingfors stads understöd för invånardelaktighet arrangeras i Teams onsdagen den 24 mars 2021 klockan 17.30–19.00.

Understöd för invånardelaktighet beviljas för upprätthållande av invånarhus och samordning av deras verksamhet, samt för utvecklande av strukturer och metoder som ökar invånardelaktigheten.

Understödskategorierna för invånardelaktighet är allmänt understöd och verksamhetsunderstöd som kan ansökas en gång per år, samt små understöd som kan ansökas året om. Vid beviljandet av understöden följer man understödskriterierna som fastslagits av stadsstyrelsen.

Delta i informationstillfället på nätet

Ett informationstillfälle om Helsingfors stads understöd för invånardelaktighet arrangeras i Teams onsdagen den 24 mars 2021 klockan 17.30–19.00. Vid informationstillfället presenteras understödskategorierna och kriterierna för stadens invånardelaktighet samt hur man uträttar ärenden i det elektroniska understödssystemet.

Mer information och anmälan till informationstillfället senast den 21 mars. 

Ansökningstiden för allmänna understöd och verksamhetsunderstöd för invånardelaktighet för år 2022 börjar den 1 april 2021 och slutar den 30 april 2021 klockan 16. Ansökningstiden för små understöd började i januari och pågår fortfarande.

Ansökan om understöd sker via e-tjänsten asiointi.hel.fi.

Läs mer:

Anmälningslänk till informationstillfället

Delaktighets- och interaktionsmodellen

Delta.helsingfors.fiFoto: Tiina-Antila Lehtonen.