En pojke med ansiktsskydd.

Ansiktsskydd i bruk vid huvudstadsregionens läroanstalter på andra stadiet

Institutet för hälsa och välfärds (THL) rekommendation om användning av ansiktsskydd i coronaepidemins upptrappningsfas gäller offentliga lokaler och även läroanstalter på andra stadiet, så som gymnasier och yrkesutbildningsinstitut.

I huvudstadsregionen är coronaepidemin nu i en upptrappningsfas och därför rekommenderas användning av ansiktsskydd i läroanstalter på andra stadiet alltid då närkontakter inte kan undvikas. Studerande bör ta den utvidgade rekommendationen om ansiktsskydd på allvar. Man bör följa rekommendationen om ansiktsskydd om det inte finns ett särskilt hälsoskäl som hindrar användning av ansiktsskydd. Rekommendationen kan man börja följa omedelbart, men dock senast på torsdagen den 1 oktober 2020.

Genom att följa rekommendationen kan man eventuellt undvika tuffare medel, såsom olika restriktioner som gäller öppethållning och övergång till distansundervisning.

Mindre bemedlade har möjlighet att få ansiktsskydd kostnadsfritt

I regel ansvarar studerandena och kommuninvånarna själva för användningen och anskaffningen av ansiktsskydd samt kostnaderna för dessa. Mindre bemedlade kan hämta ansiktsskydd kostnadsfritt från kommunernas utdelningsställen.

Arbetsgivaren bekostar ansiktsskydd för lärare och övrig personal i läroanstalterna.

Läs mer:

Suosittelemme kasvomaskin käyttöä sosiaali- ja terveyspalveluissa

Laajennettu kasvomaskisuositus näkyy kulttuurin ja vapaa-ajan palveluissa

Foto: Artem Tryhub / iStock Photo