Utdelningsställen för munskydd.

Ändringar beträffande utdelningsställena för munskydd avsedda för mindre bemedlade

Sedan Helsingfors började dela ut munskydd den 21 augusti har utdelningsställena lyckats undvika trängsel och det har funnits tillräckligt med munskydd på alla utdelningsställen. Hittills har man delat ut munskydd gjorda av tyg i paket med fyra skydd till cirka 26 000 personer i Helsingfors.

Besökarantalet har ändå minskat på utdelningsställena som ingår i det allmänna utdelningsnätverket, till exempel i församlingars och organisationers utrymmen. Därför upphör utdelningen på dessa utdelningsställen från och med den 14 september.

Utdelningen fortsätter fortfarande i samband med social- och hälsovårdssektorns normala kundverksamhet. Dessutom kommer munskydd fortsättningsvis att finnas tillgängliga för dem som ber om dem på följande ställen: Invånarhuset Malm, Partnerskapshuset Hanna och Rönnbacka förortsstation. På de här utdelningsställena sker utdelningen inom de normala öppettiderna.

Ännu den här veckan delas munskydd också ut på Röda Korsets avdelning i Hertonäs (Igelkottsvägen 7 T) fredagen den 11 september klockan 15–19 och på Röda Korsets avdelning i Östra Helsingfors (Korsholmsvägen 9 G) söndagen den 13 september klockan 12–16.

Rekommendation om att använda ansiktsmask för att minska smittor

Enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) kan ändamålsenlig användning av ansiktsmask minska smittorisken genom att förhindra droppar från att spridas i omgivningen. THL rekommenderar användning i följande situationer:

  • I kollektivtrafik, där man inte alltid kan undvika närkontakter.
  • Personer som ska testa sig för corona och är på väg till provtagning, samt innan testresultatet är klart, om de måste röra sig utanför hemmet av nödvändiga skäl.
  • Resenärer som anländer till Finland från ett riskområde och tar sig från inreseplatsen till karantänen, samt om de under karantänen av nödvändiga skäl måste röra sig utanför hemmet.


Ansiktsmask kan även användas i andra situationer där det är omöjligt att undvika närkontakt.

Mer information om Helsingfors utdelningsställen

Utdelningspunkter för munskydd i Helsingfors

Hel.fi/kasvomaskit

Ytterligare information

Rekommendation för medborgare om att använda ansiktsmasker